HomePOSMATRAČKA A NE OBAVEŠTAJNA MISIJA
Evropski posmatrač negira tvrdnje odbrane da je iz Vukovara novembra 1991. danskoj obaveštajnoj službi dostavljao podatke o vojnoj opremi JNA

Jan Allan Schou, svjedok na suđenju Jan Allan Schou, svjedok na suđenju "Vukovarskoj trojki"

Nastojeći da diskredituje danskog lekara Jana Alana Shoua/Jan Allan Schou, branilac Mileta Mrkšića je, u unakrsnom ispitivanju odbrane na suđenju Vukovarskoj trojki oficira JNA, tvrdio da je svedok "prikupljao podatke o opremi i jedinicama JNA koji su predstavljali vojnu tajnu i dostavljao ih danskoj vojno-obaveštajnoj službi", te je na taj način, prema odbrani, počinio krivično delo špijunaže.

Negirajući da je slao bilo kakve "šifrovane ili nezaštićene podatke ili fotografije obaveštajnoj službi danske armije" svedok je potvrdio da je kao rezervni kapetan, uoči dolaska u Vukovar, imao kraći razgovor sa predstavnicima danske armije. Tada je dobio zadatak da uporedo sa dužnostima u okviru evropske posmatračke misije, osmatra kakvom opremom raspolažu jugoslovenska i hrvatska vojska.

Naglasio je međutim da je njegov prevashodni zadatak bio da pomogne posmatračkoj misiji. Sporazumom koji je potpisan u Zagrebu 18. novembra 1991. bilo je predviđeno da evropski posmatrači, među kojima i doktor Shou nadgledaju evakuaciju ranjenika i bolesnika.

Po braniocu Miroslava Radića, cilj evropskih posmatrača bio je da, sa civilima i ranjenicima, evakuišu i pripadnike Zbora narodne garde, koji su se, po odbrani skrivali u bolnici, i tako ih "sačuvaju od progona zbog oružane pobune". Doktor Shou je i to negirao, tvrdeći da je jedini zadatak posmatrača bio evakuacija bolnice i bolničkog osoblja.

Svedok tvrdi da ih je u tome onemogućio major Veselin Šljivančanin koji im čak dva puta nije dozvolio da priđu bolnici. Dok su predstavnici Međunarodnog crvenog krsta, Evropske posmatračke misije i lekari čekali Šljivančaninovo odobrenje da pređu most preko reke Vuke, oko 300 pacijenata bolnice je odvedeno u kasarnu JNA a potom na Ovčaru gde su pogubljeni.

Doktor Shou će na pitanja odbrane Veselina Šljivančanina odgovarati i u ponedeljak, posle čega bi svoje iskaze trebalo da dopune doktorka Vesna Bosanac i doktor Juraj Njavro, koji su već svedočili o događajima u vukovarskoj bolnici. Tokom sledeće nedelje tužilac će zatražiti da se spisak svedoka optužbe dopuni sa još dva imena – Antom Arićem, radiologom bolnice i Florans Artman/Florence Hartmann, predstavnicom za medije haškog tužilaštva koja je 1991. godine iz Vukovara izveštavala za pariski list Mond/Le Monde.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 272

ZAVRŠNE REČI: Optužba traži 18 godina za Nasera Orića
MEGA PROCES: Osam ili deset optuženih na trećem suđenju za Srebrenicu?
STANJE U POSTUPKU: Gotovina čeka izmenu i spajanje optužnice
PESMA UZ BATINE: Ispovest zatočenika krajinskih zatvora
POPULARNOST "OSLOBODIOCA": Major s naslovne strane
KECMANOVIĆ NA PALAMA: Na drugoj strani, ali ne i neprijatelj