HomeDOPUNSKO SVEDOČENJE DOKTORKE BOSANAC
Šest meseci nakon svedočenja na suđenju Vukovarskoj trojki, doktorka Vesna Bosanac se vratila u Hag da bi dopunila svoj iskaz o evidenciju ranjenih i bolesnih pacijenata vukovarske bolnice koji su novembra 1991. pogubljeni na Ovčari

Vesna Bosanac na dopunskom svjedočenju Vesna Bosanac na dopunskom svjedočenju "Vukovarskoj trojki"

Kada je u oktobru prošle godine svedočila protiv trojice oficira bivše JNA, upravnica vukovarske bolnice Vesna Bosanac je rekla da je novembra 1991. prema bolničkoj bazi podataka najmanje 97 od ukupno 192 identifikovane osobe čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice u Ovčari, bilo na lečenju u bolnici. Budući da je dokument koji to potvrđuje naknadno dostavila tužilaštvu, svedokinja je još jednom došla u Hag da dopuni svoj iskaz.

Doktorka Bosanac je danas svedočila da je evidenciju o ranjenim i bolesnim pacijentima sačinilo hrvatsko Ministarstvo zdravlja na osnovu informacija iz bolnice, lokalne policije i od predstavnika Crvenog krsta. Bolnička baza je, kaže, bila najpotpunija jer je pored ličnih podataka i lokacije na kojoj je osoba povređena sadržala i dijagnozu ali i informaciju da li je pacijent došao u bolnicu kao civil ili branitelj Vukovara.

Lični podaci o pacijentima su, rekla je dalje, svakodnevno unošeni u bolničku evidenciju odakle su potom elektronskom poštom dostavljani Ministarstvu zdravlja. Kada su početkom novembra 1991. prekinute elektronske veze bolnice sa Zagrebom, podaci su prenošeni putem faks poruka.

Svedokinja tvrdi da su kopije svih lista sa podacima o ranjenicima i bolesnicima arhivirane u Ministarstvu zdravlja i da se među tim ljudima nalaze i osobe čija su imena navedena u dodatku optužnice protiv Mrkšića, Šljivančanina i Radića. Originali su, prema uverenju svedokinje, na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu gde su odneseni nakon evakuacije bolnice novembra 1991. godine.

Branioci Vukovarske trojke su izrazili sumnju u autentičnost dokumenata i tražili su da se podaci kojima raspolaže tužilaštvo uporede sa originalnim elektronskim i faks porukama koje su pohranjene u hrvatskom Ministarstvu zdravlja. Umesto o evidenciji ranjenika i bolesnika, branioci su doktorku Bosanac unakrsno ispitivali o druga dva dokumenta - izjavama koje je 1993. dala kanadskim istražiteljima i na suđenju u odsustvu nekadašnjem saveznom sekretaru za narodnu odbranu Veljku Kadijeviću u Hrvatskoj, takođe 1993. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 272

ZAVRŠNE REČI: Optužba traži 18 godina za Nasera Orića
MEGA PROCES: Osam ili deset optuženih na trećem suđenju za Srebrenicu?
STANJE U POSTUPKU: Gotovina čeka izmenu i spajanje optužnice
PESMA UZ BATINE: Ispovest zatočenika krajinskih zatvora
POPULARNOST "OSLOBODIOCA": Major s naslovne strane
KECMANOVIĆ NA PALAMA: Na drugoj strani, ali ne i neprijatelj