HomeŠTA JE PUKOVNIK PAVKOVIĆ RADIO U VUKOVARU?
Branioci Vukovarske trojke tvrde da je pukovnik Nebojša Pavković bio zadužen za komunikaciju sa predstavnicima Evropske posmatračke misije, Međunarodnog crvenog krsta i kontrolu nad ratnim zarobljenicima iz vukovarske bolnice

Nebojsa Pavković u VukovaruNebojsa Pavković u Vukovaru

Branioci Mileta Mrkšića i Veselina Šljivančanina su unakrsno ispitivanje svedoka optužbe Petra Kipra/Kypr iskoristili kako bi ukazali na ulogu pukovnika Nebojše Pavkovića u evakuaciju oko 300 ljudi iz vukovarske bolnice uoči masakra na Ovčari.

I ambasador Kipr i pukovnik Pavković su u novembru 1991. bili posmatrači – Kipr je u Vukovar upućen kao član Posmatračke misije tadašnje Evropske zajednice kako bi nadgledao evakuaciju vukovarske bolnice dok je drugi u ime Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu trebalo da nadgleda predaju grada.

Prema beleškama koje je ambasador Kipr sačinio tokom trodnevnog boravka u Vukovaru, a o čemu je svedočio u glavnom ispitivanju, sa Pavkovićem se sastao dva puta, 19. i 20. novembra 1991. u štabu Operativne grupe Jug u Negoslavcima. Odbrana tvrdi da je Pavković tada obavestio evropske posmatrače o pripremama za evakuaciju vukovarske bolnice, uverio ih da je JNA sposobna da "korektno organizuje i realizuje evakuaciju ranjenika i bolesnika", kao i da je saopštio da su ratni zarobljenici pod kontrolom JNA i da im neće dozvoliti da napuste Vukovar.

Svedok je potvrdio da su sastancima prisustvovali i Pavković i Mrkšić, međutim, i pored beležaka koje je sačinio, nije mogao da se seti koji od dvojice pukovnika mu je to rekao.

Branilac Veselina Šljivančanina je, s druge strane, nastojao da dokaže da je pukovnik Pavković, a ne major Šljivančanin, zaustavio konvoj evropskih posmatrača i predstavnika Međunarodnog Crvenog Krsta nedaleko od mosta preko reke Vuke. Advokat Lukić je u sudnici prikazao snimak na kojem predstavnik MCK Borsinger traži od Pavkovića da propusti konvoj ka bolnici, pozivajući se na sporazum JNA i hrvatskih vlasti o evakuaciji bolesnika i ranjenika. Pavković je, međutim, negirao da je upoznat sa "bilo kakvim sporazumom".

Ambasador Kipr je odgovorio da se ne seća tog razgovora i ponovio je ono što je rekao u glavnom ispitivanju - da je siguran da je prisustvovao žučnoj raspravi Šljivančanina i Borsingera na mostu preko Vuke. Prema optužnici, dok je Šljivančanin na mostu onemogućavao posmatrače i predstavnike Crvenog krsta da dođu do bolnice, oko 300 ljudi je iz vukovarske bolnice odvedeno u kasarnu JNA a kasnije na poljoprivredno dobro Ovčara gde su pogubljeni.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 271

BiH PROTIV SCG: Prva runda završena, nastavak 18. aprila
"DOBRODOŠLI U MRTVO SELO": Škabrnja nakon pohoda "martićevaca"
NEMOĆ POSMATRAČA: Kako je osujećena evakuacija vukovarske bolnice