HomeJNA NIJE DOZVOLILA EVAKUACIJU RANJENIH VOJNIKA
Uvodeći u spis beleške koje je ambasador Kipr sačinio novembra 1991, tužilac nastoji da dokaže da je JNA, suprotno zagrebačkom sporazumu, sprečila evakuaciju jednog broja ranjenika iz vukovarske bolnice. Plan je, tvrdi svedok, bio da se ratni zarobljenici iz bolnice razmene za zarobljenje "teritorijalce"

Petr Kipr svjedoči na suđenju Petr Kipr svjedoči na suđenju "Vukovarskoj trojki"

Tužilac Marks Mur/Moore je tokom svedočenja ambasadora Petra Kipra/Petr Kypr uveo u spis niz dokumenata - beležaka koje je češki diplomata sastavio tokom trodnevnog boravka u Vukovaru nakon što su u grad ušle snage JNA. U beleškama su detaljno opisane pripreme za evakuaciju vukovarske bolnice koja je - prema sporazumu JNA i hrvatskih vlasti - trebalo da se izvrši 20. novembra 1991. godine.

Sporazum je predviđao da evakuaciju nadgledaju predstavnici Međunarodnog crvenog krsta (MCK) i Evropske posmatračke misije u koju je svedok upućen oktobra 1991. godine. Sporazumom je, rekao je ambasador, bilo predviđeno da će se evakuisati "svi ranjenici i bolesnici koji po oceni medicinskog osoblja mogu da se kreću". Međutim, komanda gardijske brigade se, tvrdi svedok, oglušila o potpis generala Andrije Rašete na zagrebačkom sporazumu i nije dozvolila njihovu evakuaciju navodeći da jedan broj pacijenata smatra ratnim zarobljenicima.

Pitanje "ranjenih hrvatskih vojnika" je prvi put postavljeno na sastanku održanom 18. novembra 1991. u štabu Operativne grupe Jug u Negoslavcima. Sastanku su pored svedoka Kipra prisustvovala još dva člana posmatračke misije - pukovnik Hju Kaningam/Hugh Cunningham i doktor Jan Alan Šou/Jan Allan Schou kao i predstavnici MCK. Svedok je rekao da im je jedan od dvojice prisutnih oficira JNA - komandant Mile Mrkšić ili pukovnik Nebojša Pavković - preneo poruku lokalnih teritorijalaca da "neće dozvoliti evakuaciju ranjenih pripadnika Zbora narodne garde" te da će, ukoliko se to dogodi, "likvidirati i predstavnike posmatračke misije" i stražare JNA koji prate evakuaciju.

Sledećeg dana je, tvrdi svedok, isti stav izneo i "komandant Operativne grupe Jug". Kada je tužilac tražio pojašnjenje ko je komandovao operativnom grupom, ambasador Kipr je rekao da je to bio pukovnik Nebojša Pavković. On je, naglasio je Kipr, insistirao da neće pustiti ratne zarobljenike već će ih zameniti za, kako je rekao, "zarobljene iregularne vojnike – lokalno stanovništvo". Insistirao je da je to usaglašeno sa pregovaračem JNA, generalom Andrijom Rašetom.

Taj plan je, po svedoku, ostvaren u jutarnjim časovima 20. novembra 1991. kada je oko 300 ljudi izvedeno iz bolnice i upućeno u kasarnu JNA. Ambasador Kipr je za to saznao pošto je prošao "blokadu" koju je major Šljivančanin postavio na mostu preko reke Vuke. Za to vreme su ljudi iz bolnice odvedeni na Ovčaru i u noći između 20. i 21. novembra 1991. godine pogubljeni a njihova tela zakopana u masovnu grobnicu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 271

BiH PROTIV SCG: Prva runda završena, nastavak 18. aprila
"DOBRODOŠLI U MRTVO SELO": Škabrnja nakon pohoda "martićevaca"
NEMOĆ POSMATRAČA: Kako je osujećena evakuacija vukovarske bolnice