HomeODBRANA "PROŠIRUJE" OPTUŽNICU PROTIV GENERALA ĐORĐEVIĆA
Mada se incident u kosovskom selu Račak ne navodi u optužnici protiv policijskog generala Vlastimira Đorđevića, njegovi branioci nastavili da dokazuju da 15. januara 1999. godine na toj lokaciji nisu ubijeni civili već pripadnici OVK

Vlastimir Đorđević u sudnici TribunalaVlastimir Đorđević u sudnici Tribunala

Bivši istražni sudija iz Prištine Danica Marinković je već treći svedok odbrane koji se ispituje o incidentu u kosovskom selu Račak, gde je 15. januara 1999. godine ubijeno više od 40 Albanaca. Po tom pitanju, čini se, vlada mali nesporazum u sudnici. Incident, naime, nije naveden u optužnici protiv policijskog generala Vlastimira Đorđevića, a tužilac ga je u svom dokaznom postupku pominjao samo kako bi ukazao na koordinirano delovanje vojske i policije na Kosovu, dok odbrana uporno negira da se radilo o zločinu i dokazuje da su u Račku stradali pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), a ne civili.

Danica Marinković je danas rekla da je srpski istražni tim, koji je ona predvodila, tokom uviđaja u Račku došao do nalaza da su žrtve poginule u sukobu sa srpskom policijom. Tvrdi da je ona sa javnim tužiocem u selo prvi put ušla na dan incidenta, ali da je na njih otvorena vatra, pa je uviđaj tada prekinut i nastavljen tri dana kasnije, 18. januara. Tog dana, neposredno pred odlazak u Račak, u policijskoj stanici Štimlje je, kaže, srela i generala Vlastimira Đorđevića, koji se "interesovao" da li je moguće izvršiti uviđaj.

Tokom pregleda 40 leševa ubijenih u Račku, koji su sklonjeni u lokalnu džamiju, svedokinja je uočila da su neki od njih imali vojničke pantalone i kaiševe, kao i čizme "koje podsećaju na vojničke". Tvrdi da je zaključak istrage bio da "nema tragova masakra" i da su svi ubijeni iz daljine.

U daljem pregledu sela, svedokinja i njeni saradnici su zabeležili i druge pokazatelje da su se u Račku nalazili "teroristi". Otkrili su, tvrdi, kuću u kojoj se nalazio njihov štab, a potom i kuhinju, magacin sa hranom i rovove iskopane u šumi. Sve to, po njoj, ukazuje da se radilo o ubijenim pripadnicima OVK a ne civilima, zbog čega je, kaže, bila iznenađena kada su pripadnici Kosovske verifikacione misije OEBS u medijima govorili o masakru civila.

Posle više od šest sati jučerašnjeg i današnjeg glavnog ispitivanja, branilac Dragoljub Đorđević je svedokinji postavio i jedno pitanje koje se direktno odnosi na zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine, za koje se tereti bivši načelnik javne bezbednosti srpske policije Vlastimir Đorđević. Tražio je, naime, od svedokinje da kaže jesu li srpski sudovi procesuirali krivična dela koja su na Kosovu počinili pripadnici policije, na šta je sudija Marinković odgovorila da jesu, ali da ne može da navede imena optuženih niti koliko je takvih slučajeva bilo. Kaže da zna samo da su optužnice podignute i da su donesene neke pravosnažne presude.

U drugom delu današnjeg zasedanja počelo je unakrsno ispitivanje bivšeg prištinskog istražnog sudije.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 445

"KAK'U SU DUŠU IMALI": Vapaj preživjelog sa stratišta na Branjevu
SUKOB INTERESA: Svađe branilaca i tužakanja optuženih čelnika Herceg Bosne
LAŽNA IZJAVA: Kako Milan Lukić dokazuje svoju nevinost
SAMOUPRAVLJANJE: Jesu li vojnici sami odlučivali hoće li na rat u inostranstvo?