HomeTRI MESECA ZATVORA ZA LAŽNU IZJAVU I PODMIĆIVANJE SVEDOKA
Pošto je prošlog petka sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice po tri tačke optužnice koja ga tereti za davanje lažne izjave i podmićivanje svedoka u predmetu Milana Lukića, Zuhdija Tabaković je danas proglašen krivim za nepoštovanje suda i osuđen na tri meseca zatvora

Zuhdija Tabaković u sudnici TribunalaZuhdija Tabaković u sudnici Tribunala

Pretresno veće kojim je predsedavao australijski sudija Parker izreklo je danas kaznu od tri meseca zatvora Zuhriji Tabakoviću, optuženom za nepoštovanje suda zbog potpisivanje lažne izjave i podmićivanja svedoka u predmetu Milana i Sredoja Lukića.

Prošlog petka, neposredno pred suđenje čiji je početak zakazan za danas, Tabaković je za tužilaštvom zaključio sporazum o "pozitivnom izjašnjavanju", odnosno priznanju krivice po tri tačke optužnice za nepoštovanje suda. U zamenu za priznanje, tužilaštvo je povuklo preostale tri tačke optužnice kojima se Tabakovićeva odgovornost definiše kao "pokušaj" ili "podsticanje" na nepoštovanje suda. Tužilaštvo je, po sporazumu, predložilo kaznu u rasponu od 4 do 6 meseci zatvora.

Predsedavajući sudija je Tabakoviću postavio seriju pitanja kako bi se uverio da je izjava o priznanju krivice data dobrovoljno, informisano i nedvosmisleno, kao i sa dovoljno činjeničnih osnova koji je potvrđuju, što su sve uslovi za prihvatanje takvih sporazuma između optuženih i tužilaštva.

U činjeničnim osnovama sporazuma, koje je predstavio tužilac, navodi se da je Tabaković u oktobru 2008. godine potpisao unapred pripremljenu lažnu izjavu, na nagovor Jelene Rašić, referenta za predmet u timu odbrane Milana Lukića, koja mu je za to platila sumu od 1.000 eura. U izjavi je naveo da je bio očevidac streljanja grupe Bošnjaka na Drini kraj Višegrada 7. juna 1992. godine i da među počiniocima tog zločina nije bio Milan Lukić. Za svedočenje pred sudom u kojem bi tu izjavu potvrdio Jelena Rašić mu je obećala još 1.500 eura, odeću, cipele, plaćen put i smeštaj.

Na zahtev Rašićeve Tabaković je zatim obezbedio još dva svedoka (danas označena kao "X" i "Y") koji su pod istim uslovima potpisali lažne izjave. Sa predstavnicima tima odbrane sastao se još nekoliko puta i jednom prilikom je sa advokatom prošao kroz detalje lažne izjave i tada mu je "jasno rekao" da ne poznaje Milana Lukića.

Krajem decembra 2008. godine Tabaković je kontaktirao kancelariju tužilaštva u Sarajevu, tražeći 2.500 eura da im otkrije priču o lažnim izjavama. Odbijen je, ali se nekoliko dana kasnije vratio i bez naknade priznao šta je učinio i dostavio im potpisanu lažnu izjavu. U sledećih devet meseci osam puta se sastajao sa tužilaštvom i svi razgovori su snimljeni kamerom, a on je nastavio da redovno izveštava o detaljima sastanaka sa predstavnicima tima odbrane.

Kao olakšavajuću okolnost, Tabakovićev branilac Stiven Pauels/Steven Powels je ukazao na kontakte optuženog sa tužilaštvom, čime je sprečio da se pred većem pojave lažni dokazi i tako nanese teška šteta sudskom postupku. Ukazao je, takođe, da glavni organizatori iz tima odbrane i druga dva lažna svedoka nisu krivično gonjeni, mada je predsedavajući sudija danas nagovestio da bi u ovom slučaju moglo biti još postupaka za nepoštovanje suda.

Budući da je u Pritvorskoj jedinici UN od 18. decembra prošle godine, Tabaković je već izdržao kaznu koja mu je danas izrečena i biće oslobođen čim se obave sve neophodne formalnosti.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 445

"KAK'U SU DUŠU IMALI": Vapaj preživjelog sa stratišta na Branjevu
SUKOB INTERESA: Svađe branilaca i tužakanja optuženih čelnika Herceg Bosne
LAŽNA IZJAVA: Kako Milan Lukić dokazuje svoju nevinost
SAMOUPRAVLJANJE: Jesu li vojnici sami odlučivali hoće li na rat u inostranstvo?