HomeTABAKOVIĆ OPTUŽEN ZA LAŽNU IZJAVU I PODMIĆIVANJE SVEDOKA
Zuhdija Tabaković, koji se juče izjasnio da nije kriv, se u šest tačaka poverljive optužnice sa koje je u međuvremenu skinut pečat Tribunala tereti da je potpisao lažnu izjavu i pristao da njen sadržaj potvrdi pred sudom u predmetu Milana i Sredoja Lukića u zamenu za 1.000 eura. Isto su učinila još dva navodna svedoka Milana Lukića koje je sa odbranom povezao optuženi Tabaković

Zuhdija Tabaković u sudnici TribunalaZuhdija Tabaković u sudnici Tribunala

Nakon što se Zuhdija Tabaković iz Višegrada juče izjasnio da nije kriv za nepoštovanje suda, u Tribunalu je objavljen redigovan tekst poverljive optužnice koja ga u šest tačaka tereti za "svesno i hotimično ometanje pravde".

Tabaković je u dve tačke optužen da se 18. oktobra ove godine sastao sa Jelenom Rašić, referentom za predmet u timu odbrane Milana Lukića koja mu je ponudila da potpiše već pripremljenu izjavu svedoka u zamenu za 1.000 eura. Takođe mu je obećala da će dobiti još novca ako dođe u Hag da svedoči u skladu sa tom izjavom. Tabaković je pristao da potpiše izjavu i potpis je overio kod nadležnih organa u Sarajevu. Izjava je potom obelodanjena tužilaštvu.

U preostale četiri tačke optužnice, Tabaković se tereti da je na predlog Jelene Rašić, locirao još dve osobe čija se imena ne navode u redigovanoj verziji optužnice, koje su takođe pristale da u zamenu za 1.000 eura potpišu već pripremljene izjave i da uz dodatnu naknadu svedoče u Hagu. I te izjave su overene u opštini u Sarajevu i predočene tužilaštvu.

U optužnici se ukazuje da Tabaković nije prisustvovao događajima koji se navode u izjavi niti je imao bilo kakvih saznanja o njima ali je i pored toga pristao da potpiše izjavu i svedoči u Hagu. Takođe se navodi da je znao da su i druge dve osobe koje je povezao sa Jelenom Rašić potpisale lažne izjave.

Primanjem mita za lažnu izjavu i podmićivanjem drugih svedoka Tabaković je, prema optužnici, svesno i hotimično ometao izvršenje pravde čime je počinio krivično delo nepoštovanja suda. Alternativno, Tabaković se u svakoj od šest tačaka optužnice tereti za podsticanje ili pokušaj ometanja izvršenja pravde primanjem mita ili podmićivanjem svedoka što se, prema pravilima Tribunala, kažnjava isto kao i izvršenje tog dela.

Ovo nije prvi put da je tim odbrane Milana Lukića doveden u vezu sa lažnim izjavama. Naime, poslednji svedok tužilaštva Hamdija Vilić je u novembru prošle godine tvrdio da mu je Lukićeva odbrana ponudila 100.000 eura da potpiše unapred pripremljenu izjavu u kojoj je stajalo da je Vilić, kao komandant jedne jedinice Armije BiH, držao Milana Lukića u okruženju od 13. do 15. juna 1992. godine. Vilić bi, tako, potvrdio alibi optuženom za živu lomaču u Pionirskoj ulici u Višegradu. Prema optužnici, Milan i Sredoje Lukić su 14. juna 1992. godine zapalili oko 70 Muslimana u jednoj kući u Pionirskoj ulici. Milan Lukić je za taj i druge zločine osuđen na kaznu doživotnog zatvora dok je Sredoje Lukić kažnjen tridesetogodišnjom zatvorskom kaznom.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 437

ŽALBA: Šta je – ako išta – general Delić znao o zločinima mudžahedina?
ŽRTVA ZAVERE: Šešelj na udaru špijuna, tajkuna, stražara i kuvara
PROPUST U ISTRAZI: Uloga Tutinih tenkista u rušenju Starog mosta
IZVEŠTAJI IZ MANJAČE: Kuća terora ili logor za ratne zarobljenike?
POVRATAK OTPISANOG: Jovica Stanišić posle pet godina ponovo u sudnici Tribunala