HomeNEVIDLJIVE IZBEGLICE
Mada je u izjavi predstavnicima odbrane naveo da je 1999. godine više od 800.000 albanskih civila napustilo Kosovo, bivši načelnik Odeljenja za granične poslove VJ Rade Čučak tvrdi da prilikom obilaska svojih jedinica u pokrajini nikada nije video masovne prelaske granice, ograđujući se navodom da je za granične prelaze bila zadužena policija a ne vojska

Rade Čučak, svjedok odbrane Vlastimira ĐorđevićaRade Čučak, svjedok odbrane Vlastimira Đorđevića

U izjavi predstavnicima odbrane bivšeg načelnika Generalštaba VJ Dragoljuba Ojdanića, na čiji je poziv svedočio 2007. godine, penzionisani pukovnik Rade Čučak je naveo da je po podacima MUP Srbije u toku NATO intervencije 1999. godine sa Kosova u Albaniju i Makedoniju prešlo 837.166 Albanaca. Danas je, međutim, kao svedok odbrane policijskog generala Vlastimira Đorđevića, pokušao da umanji značaj te informacije.

Odgovarajući na pitanja tužioca Eliota Behera/Elliot Behar, Čučak je rekao da podatak o broju izbeglica nije dobio od MUP Srbije već je za njega saznao iz medija, priznajući da je "možda napravio propust" jer to nije naveo u izjavi predstavnicima odbrane. Nešto kasnije, u raspravu se umešao sudija Fluge/Flugge koji je rekao da je "malo iznenađen" što je svedok iz medija preuzeo tako preciznu cifru. Čučak odgovara da je u štampi nakon NATO intervencije video različite navode o broju albanskih izbeglica, a da je on prihvatio najprecizniju. U prilog verodostojnosti tog podatka je, kaže, išlo i to što se novinar pozvao na policijske izvore. Nije, međutim, umeo preciznije da kaže kada i u kojim novinama je naišao na pomenuti podatak.

Mada je rekao da je 1999. godine u više navrata odlazio na Kosovo u obilazak državne granice, svedok tvrdi da nikada nije video ni deo od 837.166 izbeglica kako odlaze u Albaniju i Makedoniju. Tvrdi da je vojska obezbeđivala granicu u dužini od 125 kilometara, ali da je za same granične prelaze bila zadužena policija. Čučak je odbacio sugestiju da je, iako nije bio na samom prelazu, morao videti kilometarske kolone ljudi kako prelaze granicu.

Penzionisani pukovnik VJ je potom naveo da "prvi put čuje" da su albanskim izbeglicama prilikom napuštanja Kosova oduzimani i spaljivani lični dokumenti. Kada je tužilac rekao da je iznenađen takvom izjavom, Čučak je odgovorio da za vreme NATO intervencije "zaista nikada nije čuo za oduzimanje dokumenata", a da kasnije po odlasku u penziju "uopšte više nije pričao o svom starom poslu".

Na samom početku unakrsnog ispitivanja tužilac je sugerisao da je vojska do početka NATO intervencije na Kosovu korišćena nelegalno jer ratno stanje nije bilo proglašeno i da je zbog ukazivanja na tu činjenicu krajem 1998. godine smenjen načelnik Generalštaba VJ Momčilo Perišić, a neposredno pred početak NATO udara i šef Uprave bezbednosti Aleksandar Dimitrijević. Čučak je rekao da ne zna zašto su oni smenjeni, jer to nije bilo njegovo polje delovanja i interesovanja.

Pred kraj današnjeg zasedanja odbrana je na klupu za svedoke izvela Milana Radoičića, člana ratnog kabineta načelnika Generalštaba Dragoljuba Ojdanića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 440

BIH JEDNA I JEDINA: Koju je državu branio general Milivoj Petković
PAUČINA NAD KLADUŠOM: "Internacionalna brigada" za spas Fikreta Abdića
"PALI!": Čas istorije profesora Lažetića