HomeBEOGRAD "PERE RUKE" OD BOSANSKIH SRBA
U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde, zastupnici Beograda dokazivali da SR Jugoslavija nije od 1992. do 1995. godine imala “efektivnu kontrolu” nad osamostaljenom Republikom Srpskom

Ian Brownlie pravni zastupnik SCG na Međunarodnom sudu ^pravdeIan Brownlie pravni zastupnik SCG na Međunarodnom sudu ^pravde

Dok su pravni zastupnici Sarajeva u prvoj rundi argumenata Republiku Srpsku opisivali kao "vazala", "marionetu", "surogat" i "kreaturu Beograda", zastupnici SCG tvrde da je bosansko-srpski entitet u periodu 1992-1995. imao "faktičku državnost" i "sopstveni Ustav", da je bio prihvaćen kao “glavni politički igrač u pregovorima oko Vens-Ovenovog plana” i da mu je Savet bezbednosti uveo sankcije. Iz toga, britanski advokat Ijan Braunli/Ian Brownlie izvlači zaključak da tadašnja SR Jugoslavija nije imala “efektivnu kontrolu” nad osamostaljenom Republikom Srpskom.

Nakon povlačenja JNA u maju 1992. godine SR Jugoslavija, tvrdi Braunli, nije kontrolisala vojne operacije u Bosni, a pomoć u snadbevanju VRS po njemu "ne znači da je postojala kontrola iz Beograda".

Pravni zastupnik SCG je, takođe, negirao da je zvanični Beograd podržavao i kontrolisao paravojne formacije, kao što su Srpski četnički pokret Vojislava Šeselja
i Arkanova Srpska dobrovoljačka garda. Dokazi o naoružavanju i obučavanju paravojnih formacija na koje se poziva bosanska strana, tvrdi Braunli, zasnivaju se samo na novinarskim izvorima i nisu dovoljni da bi se država proglasila odgovornom za genocid. Bosanska strana, smatra Braunli, “nije učinila ozbiljniji napor da se paravojne
jedinice - koje su odgovorne za najteže zločine u Bosni - dovedu u vezu sa komandnom strukturom VJ ili sa instrukcijama vlade u Beogradu.”

Britanski advokat, dalje, tvrdi da nema dokaza da je Slobodan Milošević unapred znao da će se u julu 1995. dogoditi masakr u Srebrenici. U prilog tome citirao je delove knjige lorda Ovena/Owen, koji “veruje da je Milošević 1993. godine sprečio da Mladić uđe u Srebrenicu”. Podsetio je i na svedočenje bivšeg predsednika SRJ Zorana Lilića, koji je tvrdio da je Milošević bio "vrlo uznermiren i ljut kada je čuo za pad Srebrenice".

Ukazujući kako se Milošević nije slagao sa rukovodstvom bosanskih Srba, Braunli se pozvao na lorda Ovena koji je napisao da su "lideri bosanskih Srba bili veći nacionalisti od Miloševića”, kao i da se Milošević i Karadžić nisu slagali jer su "obojica želeli da budu vođe Srba.”

Nakon što je britanski advokat Braunli osporavao da je Beograd imao efektivnu kontrolu nad političkim liderima i vojnim zapovednicima bosanskih Srba, njegov francuski kolega Ksavije de Ru/Xavier de Roux je započeo sa argumentima kojima se osporava da se zločini počinjeni u BiH mogu kvalifikovati kao genocid.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 269

OSUJEĆENA PRAVDA: Nastavlja se istraga o uzroku i okolnostima Miloševićeve smrti
KOMANDNA ODGOVORNOST: Prva presuda za zločine mudžahedina
BiH PROTIV SCG: Beograd negira odgovornost za genocid