Home"OPŠTA DISTRIBUCIJA" INFORMACIJA O ZLOČINIMA U BIH
Trećeg dana svedočenja Muhameda Šaćirbegovića tužilaštvo uvelo u dokaze novi set dokumenata SB UN u kojima se osuđuje kršenje međunarodnog humanitarnog prava u Bosni i Hercegovini tokom 1993. i 1994. godine. Dokumenti su, ukazao je svedok, bili označeni za "opštu distribuciju"

Muhamed Šaćirbegović svjedoči video linkom na suđenju Momčilu PerišićuMuhamed Šaćirbegović svjedoči video linkom na suđenju Momčilu Perišiću

Na suđenju nekadašnjem načelniku Generalštaba VJ Momčilu Perišiću, nastavljeno je uvođenje u dokaze niza Rezolucija SB UN u kojima se, po svedočenju bivšeg ambasadora BiH pri UN Muhameda Šaćirbegovića (Šaćirbej), osuđuje kršenje Ženevskih konvencija i međunarodnog humanitarnog prava u Bosni i Hercegovini tokom 1993. i 1994. godine.

Šaćirbegović je rekao da je rezolucija kojom je Srebrenica proglašena zaštićenom zonom uživala "veliku podršku" država članica zabrinutih za "uslove života" u tom gradu. "Većina je delila tu brigu" i bili su aktivno uključeni u raspravu vođenu u UN, rekao je svedok. U dokaze je uvedena i rezolucija kojom SB pooštrava sankcije prema SRJ zbog, kako je istakao Šaćirbegović, "odgovornosti Beograda za neprihvatanje mirovnog sporazuma od strane bosanskih Srba", kao i rezolucija kojom se nalaže upućivanje evropskih posmatrača na granične prelaze sa SRJ zbog "kršenja integriteta BiH u smislu prevoza ljudi i roba".

Tužiteljica je svedoku predočila i niz pisama koje je Šaćirbegović uputio Savetu bezbednosti, izveštaj Komisije za ljudska prava o kršenjima Ženevskih konvencija u Cerskoj, Konjević polju i Srebrenici 1993. godine i Rezoluciju kojom je šest bosansko-hercegovačkih gradova dobilo status zaštićenih zona. To, po Šaćirbegoviću, međutim, "nije sprečilo napade" bosanskih Srba na te gradove".

Šaćirbegović je komentarisao rezoluciju od 24. avgusta 1993. godine u kojoj Savet bezbednosti "osuđuje ratne zločine i kršenja Ženevskih konvencija, bez obzira na to ko ih je počinio" i "izražava zabrinutost zbog nastavka opsade Sarajeva, Mostara i drugih gradova u Bosni i Hercegovini". U istoj rezoluciji, prima se k znanju pismo Generalnog sekretara u kojem se navodi da "UN imaju mogućnost korišćenja vazdušnih napada kao podrška UNPROFOR u BiH". Šaćirbegović je rekao da su, nakon donošenja te rezolucije, nekoliko puta korišćeni vazdušni napadi, "posebno u odnosu na Sarajevo, Bihać i istočne enklave".

Na kraju današnjeg zasedanja tužiteljica je predočila pismo Butrosa Butrosa Galija od 24. maja 1994. godine u kojem se navodi da je na osnovu prikupljenih informacija, Komisija eksperata zaključila da su počinjene "teške povrede Ženevskih konvencija i druga kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije u velikim razmerama i na naročito brutalan način". To pismo je, rekao je svedok, takođe označeno za "opštu distribuciju".

Dokumentima UN koje uvodi preko Šaćirbegovića, tužilaštvo dokazuje da su vlasti u Beogradu i optuženi Perišić kao načelnik Generalštaba VJ, bili obavešteni o zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 414

OFICIRI DŽENTLMENI: Svjedočenje za odbranu neprijateljskog komandanta
(NE)POŠTOVANJE SUDA: Suđenje za objavljivanje javne tajne
ŠAĆIRBEGOVIĆ: Šta je Beograd znao o zločinima u BiH
PRALJKOVI RATNI DRUGOVI: O pokojnicima sve najbolje