Home"RATNE USLUGE" BEOGRADA BOSANSKIM SRBIMA
Svedočenjem bivšeg ambasadora BiH pri UN Muhameda Šaćirbegovića, tužilaštvo nastoji da dokaže da je Beograd ne samo bio upoznat sa zločinima srpskih snaga u BH već ih je i pomagao "isporukom naoružanja, vojne opreme i usluga bosanskim Srbima"

Muhamed Šaćirbegović svjedoči video linkom na suđenju Momčilu PerišićuMuhamed Šaćirbegović svjedoči video linkom na suđenju Momčilu Perišiću

U nastavku glavnog ispitivanja bivšeg ambasadora BiH u UN Muhameda Šaćirbegovića (Šaćirbej), tužiteljica je uvela u dokaze novi set Rezolucija SB UN i niz izveštaja specijalnog izvestioca za ljudska prava u bivšoj Jugoslaviji Tadeuša Mazovjeckog/Tadeusz Mazowiecky. Ti dokumenti, po njoj, potvrđuju da su vlasti SRJ i bivši načelnik Generalštaba VJ Momčilo Perišić bili ne samo upoznati sa zločinima srpskih snaga u BiH već su ih i pomagali isporukom "naoružanja, vojne opreme i usluga bosanskim Srbima".

Tokom drugog dana svedočenja, Šaćirbegović je nekoliko puta ponovio da su Rezolucije UN kao i izveštaji specijalnog izvestioca za ljudska prava bili dostupni "svim državama članicama uključujući i SRJ". Izveštaji Mazovjeckog su, rekao je svedok, "bili opsežniji od medijskih izveštaja" a govorili su o "zlu koje je nanošeno stanovništvu BiH" – ubistvima, silovanjima, prisilnim deportacijama, uskraćivanju slobode kretanja i prava na lekove, hranu i vodu, uništavanju verskih i kulturnih spomenika kao i kažnjavanju i zastrašivanju civilnog stanovništva kako bi otišli iz svojih domova. Zločini su, ukazao je Šaćirbegović, označeni kao etničko čišćenje i kršenje Ženevskih konvencija. Po Mazovjeckom, "etničko čišćenje je bilo cilj a ne posledica rata" u BiH. Šaćirbegović veruje da je Beograd "čitao i izveštaje i rezolucije SB" i to potkrepljuje tvrdnjom da su predstavnici SRJ reagovali na njih, najpre usmeno a potom i pismeno.

U dokaze su uvedene Rezolucija 780 Saveta bezbednosti kojom se nalaže osnivanje Komisije eksperata za istraživanje konkretnih zločina u bivšoj Jugoslaviji kao i Rezolucija 827 kojom je osnovan Tribunal, te niz rezolucija SB UN čiji je cilj, po svedoku, bilo "povećanje pritiska na SRJ kako bi prestala da pruža direktnu i indirektnu podršku bosanskim Srbima". Posebno je značajna Rezolucija pod brojem 819 od 16. aprila 1993. godine kojom Savet bezbednosti "zahteva da SRJ odmah prestane sa isporukom naoružanja, vojne opreme i usluga paravojnim jedinicama bosanskih Srba u BiH". Ta rezolucija je, rekao je svedok, usvojena nakon što je Međunarodni sud pravde izdao privremenu meru da SRJ "odmah preduzme mere da spreči zločin genocida".

Današnje i jučerašnje glavno ispitivanje svedoka je bilo obeleženo čestim prekidima i prigovorima branioca Gregor Gaj Smita/Guy Smith koji zastupa generala Perišića. Prigovori su se odnosili ne samo na pitanja tužiteljice koja su, po braniocu, "sugestivna i neprecizna", već i na odgovore svedoka koji, smatra branilac, "nisu relevantni".

Svedočenje Muhameda Šaćirbegovića biće nastavljeno sutra posle podne.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 414

OFICIRI DŽENTLMENI: Svjedočenje za odbranu neprijateljskog komandanta
(NE)POŠTOVANJE SUDA: Suđenje za objavljivanje javne tajne
ŠAĆIRBEGOVIĆ: Šta je Beograd znao o zločinima u BiH
PRALJKOVI RATNI DRUGOVI: O pokojnicima sve najbolje