HomeODBRANA OSPORAVA SPISKOVE VIŠEGRADSKIH ŽRTAVA
Odbrana Milana Lukića saslušala demografskog eksperta tužilaštva pokušavajući da ospori demografsku analizu optužbe o žrtvama čija se imena nalaze u dodatku optužnice za zločine nad višegradskim Muslimanima

Ewa Tabeau, svjedok na suđenju Milana LukićaEwa Tabeau, svjedok na suđenju Milana Lukića

Umesto najavljenog psihijatrijskog eksperta, odbrana Milana Lukića je danas posle podne na klupu za svedoke izvela demografskog eksperta tužilaštva Evu Tabo/Ewa Tabeau, u nastojanju da ospori njen demografski izveštaj o žrtvama višegradskih zločina za koje se terete dvojica optuženih.

Osporavanje njenog popisa žrtava Lukićev branilac Alarid je počeo sa slučajem Hasana Kusture, čije je ime u optužnici navedeno među žrtvama streljanja na obali Drine 7. juna 1992. godine, a koje je američki advokat pronašao na biračkom spisku iz 1998. godine. Demografski ekspert tužilaštva je, međutim, razjasnila da se radi o osobama sa istim imenom i prezimenom ali različitim ličnim podacima, te je ukazala da se u njenoj analizi navode godina rođenja, ime oca i matični broj Hasana Kusture ubijenog na Drini, koji se naravno razlikuju od istih podataka Hasana Kusture sa biračkog spiska.

Branilac je potom sugerisao da na popisu višegradskih žrtava postoje izmišljena imena nepostojećih osoba, tvrdeći da je to posledica fiktivnih prijavljivanja mrtvih s ciljem ostvarenja prava na novčanu nadoknadu. Svedokinja je sa indignacijom odbacila takvu sugestiju, rekavši da na to nije naišla u svojoj praksi. Ukazujući da su spiskovi višegradskih žrtava sastavljani na osnovu podataka iz iskaza preživelih, Eva Tabo je prihvatila mogućnost da je u njihovim svedočenjima bilo grešaka ali to, kako je naglasila, "ne znači da rata nije bilo i da ljudi nisu ginuli".

Odgovarajući na pitanja predstavnice optužbe, Eva Tabo je objasnila da je prilikom izrade analize primenjena metoda uparivanja osnovnih podataka o mestu i datumu rođenja, matičnom broju, datumu i mestu nestanka prema podacima Međunarodnog crvenog krsta i bosanske Knjige mrtvih, zatim rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine kao i posleratni birački spiskovi.

Demografski ekspert tužilaštva je odbacila kao nenaučan metod koji je primenila odbrana, koja je imena sa njenog popisa višegradskih žrtava "pronalazila" ne samo u biračkim spiskovima, već i u telefonskim imenicima. Pretraga i uparivanje podataka isključivo na osnovu imena i prezimena, kako je ukazala, ne mogu da donesu ozbiljne rezultate zbog izuzetno velikog broja istih imena. Kao primer, navela je da u Bosni i Hercegovini postoji 6.436 osoba sa prezimenom Jašarević.

Sutra se očekuje svedočenje američkog psihijatra koji je u tribunalovoj Pritvorskoj jedinici, kako je danas rečeno, testirao optuženog Milana Lukića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 403

ODMOR RATNIKA: Vreme sporta i razonode na Rajcu
DRASTIČNA RAZLIKA: Posavinski ili Posavina koridor?
PSIHOLOŠKI PROFIL: Omiljena dela Milana Lukića
POLUVREME: Odbrana traži slobodu za hrvatske generale
NEPOŠTOVANJE SUDA: Još četiri meseca zatvora za Dragana Jokića