HomeŽIVI NA SPISKU ŽRTAVA IZ PIONIRSKE ULICE
Optužba je danas podnela zahtev da se sa spiska žrtava iz višegradske Pionirske ulice brišu imena četiri osobe za koje je u međuvremenu utvrđeno da su žive. Branilac Milana Lukića, međutim, smatra da se problem ne može rešiti jednostavnim "brisanjem imena" i tvrdi da te greške "imaju mnogo veći uticaj na čitav slučaj"

Dermot Groome, tužilac u TribunaluDermot Groome, tužilac u Tribunalu

Na suđenju Milanu i Sredoju Lukiću danas je završen iskaz zaštićene svedokinje sa pseudonimom CW-1, koja je u Hag došla na poziv Pretresnog veća nakon što je utvrđeno da se njeno ime nalazi na popisu žrtava iz Pionirske ulice u Višegradu, gde je prema optužnici 14. juna 1992. godine živo spaljeno više desetina muslimanskih žena, dece i staraca. U jučerašnjem svedočenju, koje se najvećim delom odvijalo na sednicama zatvorenim za javnost, ona je potvrdila da je Višegrad napustila dve sedmice pre zločina u Pionirskoj ulici, te joj nije jasno kako su se njeno i imena njene dve kćeri našla na listi žrtava.

Svedokinja je danas opisala kako je 29. maja 1992. godine Milan Lukić ušao u autobus sa izbeglicama koje su napuštale Višegrad i raspitivao se o njenom mužu. Pošto mu je odgovorila da su suprug i sin u drugom vozilu, zaustavljenom na istom kontrolnom punktu, Lukić je izašao vodeći sa sobom jednog od putnika iz autobusa. Svedokinja ne zna šta se nakon toga događalo na kontrolnom punktu ali od tada više nije videla ni muža i ni sina.

Po završetku njenog svedočenja tužilac Dermot Grum/Groome je podneo usmeni zahtev za brisanje četiri imena članova porodice svedokinje CW-1 sa popisa žrtava iz Pionirske ulice, naglašavajući da to ne podrazumeva izmenu sadržaja optužnice.

Branilac Milana Lukića Džejson Alarid/Jason tvrdi da pored te četiri osobe na spisku žrtava ima još živih ljudi, dovodeći u pitanje validnost svih popisa žrtava navedenih u optužnici i optužujući demografske eksperte tužilaštva da su "veštački sklapali liste žrtava". Problem se, smatra Alarid, ne može rešiti jednostavnim "brisanjem imena", jer te greške, po njemu, "imaju mnogo veći uticaj na slučaj" nego što tužilaštvo želi prikazati. Optužnica protiv Milana Lukića je, dodao je Alarid, podignuta "na osnovu glasina" a ne temeljne istrage o tome šta se zaista događalo u Višegradu.

Tužilac je u odgovoru ukazao na podnesak od 16. marta u kom je demograf tužilaštva Eva Tabo/Ewa Tabeau napravila uporednu analizu podataka za sva imena sa popisa žrtava koja odbrana osporava. Analiza je urađena upoređivanjem podataka o mestu i datumu rođenja, matičnom broju, datumu i mestu nestanka prema podacima Međunarodnog crvenog krsta, popisu stanovništva iz 1991. godine, posleratnim biračkim spiskovima, kao i uspostavljanjem odnosa među tim podacima. U tom podnesku tužilaštvo je ostavilo mogućnost da su neka imena pogrešno unesena u popis žrtava, ali smatra da njihov broj nije veći od četiri.

Suđenje Milanu i Sredoju Lukiću, optuženim za ubistva i mučenja višegradskih Muslimana, nastavlja se sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 402

20 GODINA: Konačna presuda Momčilu Krajišniku
TEORIJA ZAVERE: Ko je Mladiću namestio zamku da počini genocid
GAŠENJE ZLOČINA: Američki vatrogasac i višegradske palikuće
SUKOB INTERESA: Nove varnice između branilaca čelnika Herceg Bosne
PROGON EXPRESS: Vlak bez voznog reda, putnici bez povratne karte