HomeGENERAL BEZ VOJSKE I VOJNE POLICIJE
Nastavak svedočenja Tihomira Blaškića pred haškim Tribunalom

General Tihomir Blaškić je, sudeći po onome što je rekao tokom prva tri dana svog svedočenja, bio ne samo "general bez vojske", već i bez bilo kakve moći nad vojnom policijom. Kada je krajem juna 1992. preuzeo komandu nad snagama HVO u Operativnoj zoni Srednja Bosna, umesto "ustrojene vojske" zatekao je "naoružane seljake", od kojih je zatim sam morao da stvara upotrebljive "vojne formacije."

Za odbranu generala Blaškića još je važnije da dokaže kako optuženi - mada odgovoran za sve snage HVO u Središnjoj Bosni - nije imao nikakvu vlast nad vojnom policijom, a još manju nad tzv. Postrojbama posebne namene. I vojna policija i pomenute Postrojbe posebne namene su, prema današnjem Blaškićevom svedočenju, bili pod direktnom komandom Odjela, odnosno Ministarstva, odbrane u Mostaru. I Blaškić i njegov pretpostavljeni, glavni zapovednik HVO general Petković, pokušali su tome da se suprotstave, ukazujući kako je takva organizacija "neprirodna" i da se time uvodi "dvojnost komandovanja", ali njihove primedbe nisu uvažene. Na pitanje sudije Rodrigeza s kakvim je ciljem izvršena tako "radikalna promena" u strukturi HVO i organizaciji vojne policije, Blaškić je odgovorio da "ne zna cilj, ali zna posledice": značajno je smanjena njegova "zapovedna moć" i uveden je "paralelizam u komandovanju."

Ukazivanjem na takvu "neprirodnu situaciju", kakva - po njoj - ne postoji ni u jednoj vojsci u svetu, odbrana nastoji da sa Blaškića skine odgovornost za postupke vojne policije i Postrojbi posebne namene HVO. Prema brojnim svedocima, kako optužbe tako i odbrane, većinu zločina u Lašvanskoj dolini - počev od onog najtežeg, u selu Ahmići pored Viteza - izvršili su ili pripadnici Prve satnije vojne policije u Vitezu, pod zapovedništvom Paška Ljubičića, ili "Vitezovi" - Postrojba posebne namene kojom je tada komandovao Darko Kraljević. Ljubičić se, navodno, "negde krije", dok je Kraljević ubijen u nekom posleratnom obračunu.

Na pitanje svog branioca Anta Nobila koje su još Postrojbe posebne namene u to vreme delovale na prostoru tzv. Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, Blaškić je danas pred sudom naveo imena ostalih: "Ante Bruno Bušić", "Ludvig Pavlović", "Tvrtkovci", "Apostoli", "Alpha-Force" i, konačno, "Kaženjenička bojna", protiv čijih je zapovednika - "Tute" Naletelića i "Štele" Martinovića - u Hagu već podignuta optužnica. Ukoliko ova linija odbrane generala Blaškića bude uspešna, nije isključeno da se na listama optuženih nađu još neki od zapovednika, ili pripadnika, Postrojbi posebne namene, a možda i neki od njihovih pretpostavljenih u Odjelu, tj. Ministarstvu, odbrane tzv. Hrvatske zajednice Herceg-Bosna.

Pored toga što je bio "general bez vojske" i vojne policije, optuženi Blaškić - tvrdi odbrana - nije imao nikakvog uticaja na civilne vlasti u području njegove Operativne zone. Na direktno pitanje svog branioca da li je u bilo kom trenutku bio "guverner Središnje Bosne", tj. imao istovremeno i civilnu i vojnu vlast, Blaškić je kategorički odgovorio: "Ne, nikada!"


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 1

General Tihomir Blaškić osuđen na 45 godina zatvora
Početak suđenja za logore Omarska i Keraterm