HomeLUKIĆI IMAJU ŠTA DA POBIJAJU
Pretresno veće odbacilo zahteve branioca da Milan Lukića bude oslobođen po svim tačkama optužnice na polovini postupka. Sudije smatraju da je optužba ponudila dovoljno dokaza o umešanosti obojice optuženih u zločine nad Muslimanima u Višegradu

Patrick Robinson, sudija TribunalaPatrick Robinson, sudija Tribunala

Pretresno veće je zaključilo da su tužioci u slučaju protiv Milana i Sredoja Lukića prezentovali dovoljno dokaza koji mogu potkrepiti osuđujuću presudu po svim tačkama optužnice - za progon, ubistva, istrebljenje, premlaćivanje, okrutno i nehumano postupanje prema Muslimanima u Višegradu. Time je veće odbacilo zahtev za oslobađanje od svih optužbi koji je podnela odbrana Milana Lukića. Branioci Sretena Lukića nisu ni podnosili zahtev po pravilu 98 bis.

Saopštavajući odluku veća, predsedavajući sudija Patrik/Patrick Robinson je istakao "jasan zaključak" sudija da su zločini protiv Muslimana bili rasprostranjeni i "etnički motivisani", kao i da je u vreme na koje se odnosi optužnica na teritoriji Višegrada postojalo stanje oružanog sukoba, što je odbrana Milana Lukića juče osporavala u svojoj argumentaciji. U svom dokaznom postupku optužba je, po oceni sudija, predočila dovoljno dokaza o učešću obojice optuženih u dve višegradske "žive lomače" u kojima je zapaljeno oko 140 civila, uglavnom žena, dece i starijih ljudi kao i u premlaćivanju zatvorenika u zatočeničkom logoru u Uzamnici. Isto važi i za dela za koja se tereti samo Milan Lukić: streljanje 14 muškaraca, od kojih su dvojica preživela, i ubistvo Hajre Korić. Ukoliko odbrana u svom dokaznom postupku ne ospori te dokaze tužilaštva, optuženi bi mogli da budu proglašeni krivim po svim tačkama optužnice.

Branilac Milana Lukića je danas zatražio odlaganje početka svog dokaznog postupka do januara 2009. godine. Veće će o tome uskoro doneti odluku, a suđenje Lukićima biće nastavljeno 24. novembra kada će odbrana Sredoja Lukića početi sa izvođenjem svojih dokaza. Sredojev branilac Đuro Čepić je najavio "veoma kratak" dokazni postupak koji, prema njegovoj proceni, neće trajati duže od dva dana.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 387

CENA ALIBIJA: Sto hiljada eura za lažno svedočenje
PRAVO NA BARJAK: Kako je počeo sukob u Gornjem Vakufu
MUKE SA BRANIOCIMA: Momčilo Krajišnik traži novo suđenje
ARITIMETIKA MASAKRA: Šešeljeva vukovarska teorija zavere
(NE)POŠTOVANJE SUDA: Izjašnjavanje Florans Artman