HomeZAHVALNICA ZA MOMČILA PERIŠIĆA
Svedočenjem političkog eksperta Patrika Trejnora, tužilaštvo uvodi u dokaze dokumente koji ukazuju na veze Republike Srpske i političkog i vojnog rukovodstva Srbije. Čime je Momčilo Perišić zadužio Republiku Srpsku?

Patrick Treanor, svjedok na suđenju Momčilu PerišićuPatrick Treanor, svjedok na suđenju Momčilu Perišiću

U pismu koje je 27. septembra 1993. godine uputio tadašnjem načelniku generalštaba VJ, Momčilo Krajišnik, bivši predsednik Skupštine bosanskih Srba zahvaljuje Momčilu Perišiću na "pomoći koja će biti upućena na sarajevsko ratište". "Mnogo ste učinili za naš narod, generale Perišiću", napisao je Krajišnik dodajući da su bosanski Srbi "sada u situaciji da uzimaju šta im se daje a da će doći vreme kada će moći da se oduže za učinjeno".

To pismo je uvedeno u dokaze na suđenju Momčilu Perišiću tokom svedočenja političkog eksperta tužilaštva Patrika Trejnora/Patrick Treanor. Od početka njegovog svedočenja u utorak prošle sedmice, u dokaze je uvedeno nekoliko desetina dokumenata koji upućuju na veze između Republike Srpske (RS) i Savezne Republike Jugoslavije (SRJ).

Trejnor je rekao da su se, nakon povlačenja JNA, oficiri sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini pridružili snagama bosanskih Srba koje su preuzele i vojnu opremu bivše savezne armije. Na sednici Srpske demokratske stranke (SDS), u maju 1992. godine, general Milan Gvero je, rekao je Trejnor, ukazao da je za naoružavanje Vojske Republike Srpske (VRS) najzaslužnija JNA i političko i vojno rukovodstvo Srbije.

Prema zapisniku sa te sednice, Gvero je, govoreći o zaduženjima vojske, rekao da je, zadržano sve što se moglo zadržati od "vojne tehnike, svo ljudstvo i materijalna sredstva" JNA, a da je glavni cilj vojske "borbena snaga i jedinstvo svih Srba kako bi se postigli ciljevi rata". Ti ciljevi su formulisani na 16. sednici Skupštine bosanskih Srba, 12. maja 1992. godine i podrazumevali su razgraničenje od druga dva naroda, formiranje koridora između Semberije i Krajine, brisanje granice na Drini, uspostavljanje granice na Uni i Neretvi, podelu Sarajeva i izlazak na more.

SR Jugoslavija koja je bila pod sankcijama zbog podrške bosanskim Srbima je početkom 1994. godine želela prekid neprijateljstava, rekao je Trejnor i dodao da je "Beograd smatrao da je najvažnije međunarodno priznanje" osvojenih teritorija. To je potvrdio i Momčilo Perišić na 20. sednici Vrhovnog saveta odbrane. Optuženi je tada rekao da "SRJ ima šansu da upravlja krizom tako što će poremetiti scenario neprijatelja". "Oružjem smo ostvarili ciljeve koje treba sačuvati mudrom politikom i na neki način verifikovati pred međunarodnom zajednicom", zabeležene su Perišićeve reči sa sednice VSO.

Glavno ispitivanje Patrika Trejnora trebalo bi da bude završeno sutra nakon čega će ga unakrsno ispitati branilac Momčila Perišića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 387

CENA ALIBIJA: Sto hiljada eura za lažno svedočenje
PRAVO NA BARJAK: Kako je počeo sukob u Gornjem Vakufu
MUKE SA BRANIOCIMA: Momčilo Krajišnik traži novo suđenje
ARITIMETIKA MASAKRA: Šešeljeva vukovarska teorija zavere
(NE)POŠTOVANJE SUDA: Izjašnjavanje Florans Artman