HomeGENERAL STRUGAR PRED ŽALBENIM VEĆEM
Odbrana traži oslobađajuću presudu a alternativno predlaže "novo suđenje ili značajno umanjenje kazne" za bivšeg komandanta Dubrovačke operacije JNA, generala Pavla Strugara, prvostepeno osuđenog na 8 godina zatvora. Optužba smatra da bi "primerena kazna bila između 10 i 12 godina"

Pavle Strugar u sudnici tribunalaPavle Strugar u sudnici tribunala

Odbrana Pavla Strugara traži od Žalbenog veća da "ispravi činjenične i pravne greške Pretresnog veća" i oslobodi generala bivše JNA svih optužbi. Alternativno, odbrana predlaže da Žalbeno veće naloži novo suđenje ili značajno umanji kaznu izrečenu Strugaru.

Prvostepenom presudom od 31. januara 2005. godine Strugar je proglašen krivim za napad na civile i namerno nanošenje štete verskim objektima, spomenicima kulture i objektima obrazovanja i nauke u dubrovačkom Starom gradu 6. decembra 1991. godine i izrečena mu je kazna od osam godina zatvora. Osuđen je primenom načela komandne odgovornosti zato što snage koje su mu bile podređene nije sprečio da počine zločine niti ih je kaznio.

Odbrana je na današnjoj žalbenoj raspravi detaljno obrazložila dva od pet žalbenih osnova koje navodi u svom podnesku. Po odbrani, Pretresno veće je počinilo grešku kada je zaključilo da je "Strugar naredio napad na brdo Srđ" što je "od presudnog značaja za utvrđivanje komandne odgovornosti".

Veće je, naveo je branilac, takođe pogrešilo kada nije uzelo u obzir žaljenje optuženog zbog "stradanja ljudi u Dubrovniku", kao i olakšavajuće okolnosti - loše zdravlje i starosno doba Strugara kojima, po braniocu, treba dati "izuzetnu težinu".

Tužilaštvo smatra da je Pretresno veće pogrešilo kada je zaključilo da Strugar – pre početka napada na Dubrovnik ujutro 6. decembra 1991. - nije znao da se vojnici koji su mu podređeni pripremaju da izvrše zločin. Da je veće pravilno primenilo pravo, navodi optužba, utvrdilo bi da je Strugar "mogao da sumnja da će njegovi podređeni počiniti zločin."

Po oceni tužilaštva, kazna koju je veće izreklo Strugaru "ne odražava adekvatno njegovu krivicu" i zbog toga traži da se ona poveća. Tužilaštvo podseća da je admiral Miodrag Jokić priznao krivicu za isti zločin i sarađivao sa tužilaštvom, a osuđen je samo godinu dana manje od Strugara. Primerena kazna za Strugara bi, smatra tužilaštvo, trebalo da bude između 10 i 12. godina zatvora.

Na kraju žalbene rasprave, Veću se obratio i Strugar koji je ukazao da ga "najviše boli što je osuđen za naređenje koje nikada nije izdao". Strugar je naglasio da "duboko žali za svakim stradalim čovekom u Dubrovniku i za svakom štetom koja je pričinjena drevnom gradu". On je od Žalbenog veća zatražio da "razume njegovu patnju i položaj" i izrazio nadu da će sudije doneti pravednu i poštenu odluku". Žalbene sudije su se povukle na većanje a datum presude će biti objavljen "na vreme".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 362

KONAČNA PRESUDA: Smanjene kazne generalu Hadžihasanoviću i brigadiru Kuburi
USPOMENE IZ KNINA: Bliski susret kanadskog i hrvatskih generala
ZAVRŠNICA SUĐENJA: Okončan dokazni postupak odbrane generala Delića
BAJRAM I VIDOVDAN 1992.: Praznički masakri u Domu kulture u Čelopeku
ŽALBA: General Strugar negira da je naredio granatiranje Dubrovnika