HomePOOŠTRENA OSUDA, UBLAŽENA KAZNA GENERALU STRUGARU
Žalbeno veće proglasilo generala Pavla Strugara krivim po još dve tačke optužnice: za pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom i protivpravni napad na civilne objekte u dubrovačkom Starom gradu 6. decembra 1991. godine, ali mu je uprkos tome – zbog pogoršanog zdravstvenog stanja – za pola godine ublažilo kaznu od osam godina zatvora koju mu je izreklo Pretresno veće

Pavle Strugar, sluša presudu Žalbenog vijeća TribunalaPavle Strugar, sluša presudu Žalbenog vijeća Tribunala

Žalbeno veće Tribunala je većinom glasova odbacilo sve osnove za žalbu Pavla Strugara, bivšeg generala JNA i proglasilo ga je krivim po još dve tačke optužnice: za pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom i protivpravni napad na civilne objekte u dubrovačkom Starom gradu, 6. decembra 1991. godine. Uprkos pooštrenoj osudi, izrečena mu je nova, blaža kazna od 7,5 godina zatvora – pola godine manje od one koju mu je odmerilo Pretresno veće.

Prvostepenom presudom od 31. januara 2005, Strugar je osuđen na osam godina zatvora zbog napada na civile kao i zbog uništavanja ili hotimičnog nanošenja štete objektima kulture. Na kaznu su se žalile obe strane. Odbrana je tražila da se Strugar oslobodi svih optužbi, da mu se zakaže novo suđenje ili da mu se značajno umanji kazna dok je tužilaštvo tražilo da se kazna poveća na 10 do 12 godina zatvora zbog "pogrešnog utvrđivanja opsega odgovornosti Strugara da spreči protivpravno granatiranje Dubrovnika".

Veće je prihvatilo taj žalbeni osnov tužilaštva i proglasilo Strugara odgovornim za propust da spreči granatiranje Dubrovnika. Kako se navodi u sažetku presude koji je pročitan u sudnici, prvostepene sudije su pogrešile jer nisu utvrdile da je u ranim jutarnjim časovima 6. decembra 1991. godine, Strugar "imao razloga da zna da se njemu potčinjeni pripadnici JNA spremaju da počine zločine tokom napada na brdo Srđ, iznad Dubrovnika".

Žalbeno Veće je zaključilo da "pravne greške koje su načinjene u prvostepenom postupku" i osuda po još dve tačke optužnice ne utiču na visinu kazne izrečene Strugaru i težinu dela. Sudije su, međutim, kao olakšavajuću okolnost uzele u obzir zdravstveno stanje Strugara koje se pogoršalo od izricanja prvostepene presude i zbog toga su njegovu kaznu smanjile sa osam na sedam godina i šest meseci zatvora.

Četiri godine i pet meseci koje je Strugar proveo u Pritvorskoj jedinici UN biće uračunate u izrečenu kaznu. Pod uslovom da se i dalje primenjuje nepisano pravilo da osuđeni nakon dve trećine izdržane kazne mogu da računaju na prevremeno oslobađanje, Strugar bi mogao da se nađe na slobodi do kraja ove godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 373

TAČKA NA DUBROVNIK: Pooštrena osuda - ublažena kazna
OBVEZATNA PRISEGA: Za Herceg Bosnu, tako mi Alaha
VOJNA NUŽDA: Poricanje genocida i deportacije
PRISLUŠKIVANJE: Predstavljanje "radikalske kolekcije" presretnutih razgovora
"NISAM KRIV": General Đorđević se odriče "Škorpiona"