HomeULOGA VOJNE POLICIJE U OTKRIVANJU ZLOČINA
Na suđenju bivšem komandantu Generalštaba Armije BiH Rasimu Deliću optužba ispitala Zaima Mujeziovića, nekadašnjeg zapovjednika bataljona vojne policije Trećeg korpusa Armije BiH koji je svjedočio o ulozi vojne policije u utvrđivanju krivične odgovornosti pripadnika oružanih snaga u slučajevima koji spadaju u nadležnost vojnih sudova

Zaim Mujezinović, svjedok na suđenju Rasimu DelićuZaim Mujezinović, svjedok na suđenju Rasimu Deliću

U nastavku izvođenja dokaza protiv bivšeg komandanta Generalštaba Armije BiH Rasima Delića, optužba je ispitala Zaima Mujezinovića, nekadašnjeg komandanta bataljona vojne policije Trećeg korpusa Armije BiH. Svjedok je naveo da je vojna policija imala zadatak da istražuje slučajeve utvrđivanja krivične odgovornosti pripadnika oružanih snaga iz nadležnosti vojnih sudova.

Ukoliko bi došla do pouzdanih informacija o izvršenju nekog krivičnog djela vojna policija je, prema svjedokovim riječima, bila obavezna da protiv izvršioca podnese krivičnu prijavu vojnom tužiocu i o tome obavijesti pretostavljenu komadnu Trećeg korpusa. O eventualnom pokretanju krivičnog postupka, prema njegovim riječima, odlučivalo je vojno tužilaštvo.

Pored vojne policije, obavezu da istražuje, prikuplja podatke i podnosi krivične prijave nadležnom vojnom tužilaštvu, imala je i Služba vojne bezbjednosti Trećeg korpusa koja je bila direktno nadređena vojnoj policiji. Ta obaveza je, kako je svjedok naveo, postojala i u slučajevima kada je počinilac bio nepoznat.

Svjedok je potvrdio da je u nadležnosti vojne policije, između ostalog, bilo i sprovođenje ratnih zarobljenika od mjesta na kojem su bili zarobljeni do centra za njihov prihvat. Naveo je, međutim, da je vojna policija to radila isključivo na zahtjev jedinica iz svoje zone odgovornosti. Među jedinicama koje su se oslanjale na podršku bataljona vojne policije kojom je zapovijedao svjedok je bio i odred El Mudžahid.

Odbrana je u unakrsnom ispitivanju ukazivala na dokumente koji pokazuju da komanda odreda El Mudžahid nije poštovala naredbe Trećeg korpusa upućene podređenim jedinicama o izricanju disciplinskih mjera svojim pripadnicima, niti je o tome izvještavala naležnu komandu vojne policije kao što su to činile ostale jedinice "u regularnom sastavu Armije BiH".

Na pitanje advokata Nikolasa Robsona/Nicholas da li je 11. septembra 1995. godine kada je, po optužnici, na Ozrenu uhapšena grupa od oko 60 srpskih vojnika, primio zahtjev za njihovo sprovođenje do Zavidovića, svjedok je odgovorio odrečno. Naveo je, takođe, da nije raspolagao nikakvim informacijama o maltretiranju ratnih zarobljenika koje su držali pripadnici odreda El Mudžahid.

U nastavku suđenja svjedoči Muris Hadžiselimović koji je 1995. godine obavljao dužnost zamjenika okružnog vojnog tužioca u Zenici u čijoj nadležnosti je, između ostalog, bilo i šire područje Zavidovića na kojem su, po optužnici, pripadnici odreda El Mudžahid počinili zločine za koje se tereti bivši komandant Generalštaba Armije BiH Rasim Delić.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 345

RATNE RAZMJENE: "Jedan za jednog" ili "svi za sve"
RATNI RASPORED: Vozači kamiona u vrijeme genocida
RATNA PROPAGANDA: Neidentifikovani leteći proglas