HomeBESKRAJNO UNAKRSNO ISPITIVANJE EKSPERTA BEZRUČENKA
Odbrana Ljubeta Boškoskog je današnji nastavak unakrsnog ispitivanja vojnog veštaka tužilaštva Viktora Bezručenka posvetila operacijama Oslobodilačke nacionalne armije makedonskih Albanaca od januara do avgusta 2001. godine

Pripadnici Oslobodilačke nacionalne Armije u MakedonijiPripadnici Oslobodilačke nacionalne Armije u Makedoniji

U delu ekspertskog izveštaja koji je sastavio na zahtev optužbe, Viktor Bezručenko je predstavio kratak pregled operacija Oslobodilačke nacionalne Armije (ONA) i raspored njenih jedinica na terenu od januara do avgusta 2001. godine. Branilac Ljubeta Boškoskog je današnje unakrsno ispitivanje posvetio opisu i karakteru tih operacija.

Oslobodilačka nacionalna Armija, potvrdio je ekspert optužbe, je tokom 2001. godine postepeno povećala broj svojih pripadnika. Od januara kada je imala samo jednu brigadu u okolini Tetova, ONA se u maju proširila na kumanovsko područje i povećala broj brigada na četiri. Glavna taktika koju su koristili bile su sabotaže.

Branilac je ukazao na većinu akcija ONA: od napada na policijsku stanicu u Tearcu 22. januara 2001. godine, preko borbi u Tanuševcima do zasede kod sela Vejče u kojoj je poginulo 8 makedonskih vojnika i policajaca a šestorica su ranjena. Potom je predočio delove izveštaja u kojima se opisuje zauzimanje Vaksinaca i Araćinova i borbe oko Raduše krajem juna. Po izveštaju, sukob je privremeno zaustavljen 6. jula 2001. godine jednostranim prekidom vatre od strane makedonskih snaga bezbednosti, koji je ONA nakon 17 dana narušila napadom na policajce u Tetovu.

Uporedo sa ukazivanjem na operacije ONA, branilac je svedoku predočavao pisma i deklaracije protesta međunarodne zajednice u kojima se “osuđuje nasilje naoružanih etničkih albanskih ekstremista na makedonsku vojsku i policiju”. Ti dokumenti su, po veštaku, “političke izjave a politika nije bila deo njegovog izveštaja”.

Nakon intervencije Veća da odbrana posvećuje previše vremena događajima koji su prethodili napadu na Ljuboten 12. avgusta 2001. godine, branilac je najavio da će unakrsno ispitivanje svedoka završiti sutra posle podne.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 341

ODBAČENA ŽALBA: Draganu Zelenoviću potvrđena kazna od 15 godina zatvora
TRAGOM FOTOGRAFIJE: Sudbina zatočenika logora El Mudžahid
IZLAZNA STRATEGIJA: Tribunalov "red vožnje" do kraja mandata
OMETANJE PRAVDE: Osuđenom za Srebrenicu sudiće se i za nepoštovanje suda