HomeOPTUŽBA TRAŽI DOŽIVOTNI ZATVOR ZA GENERALA MILOŠEVIĆA
Jedino će izricanje kazne doživotnog zatvora, istakao je u završnoj reči vođa tužilačkog tima Stefan Vespi, "u punoj meri odraziti krivičnu odgovornost optuženog", koji se tereti za "neka od najtežih krivičnih dela za koja se sudilo pred Tribunalom"

Dragomir Milošević u sudnici TribunalaDragomir Milošević u sudnici Tribunala

Tužilaštvo je danas tražilo kaznu doživotnog zatvora za generala Dragomira Miloševića, bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS, optuženog za kampanju artiljerijskog i snajperskog terora nad Sarajevom od avgusta 1994. godine do kraja rata u BiH. Jedino će izricanje takve kazne, istakao je u zaključku svoje završne reči vođa tužilačkog tima Stefan Vespi/Waespi, "u punoj meri odraziti krivičnu odgovornost optuženog", koji se tereti za "neka od najtežih krivičnih dela za koja se sudilo pred Tribunalom."

Podsećajući da je Miloševićev prethodnik na položaju komandanta SRK, general Stanislav Galić, za "prvu rundu" artiljerijske i snajperske kampanje protiv Sarajeva od septembra 1992. do avgusta 1994. godine, presudom Žalbenog veća pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora, tužilac je primetio da se radi o "sličnim predmetima pa bi i kazna trebalo da bude slična." Miloševićeva odgovornost, smatra tužilac, nije manja od Galićeve, budući da je do preuzimanja dužnosti komandanta u avgustu 1994. godine bio načelnik štaba Sarajevsko-romanijskog korpusa. Šta više, dodao je tužilac, Milošević je ne samo nastavio nemilosrdnu kampanju terora "nasleđenu" od Galića, već joj je dao i sopstveni "doprinos" uvođenjem modifikovanih avio bombi, "veoma razornog i nepreciznog oružja bez legitimne vojne vrednosti." Po mišljenju tužioca, u predmetu generala Miloševića nema nikakvih olakšavajućih okolnosti, dok bi kao otežavajuće faktore pri odmeravanju kazne veće trebalo da ima u vidu teror kojem su bili izloženi građani Sarajeva, kao i komandni položaj optuženog.

Članovi tužilačkog tima Džon Doherti/John Docherty i Manoj Sačdeva/Sachdeva su u svojim završnim rečima ukazali na glavne dokaze o odgovornosti optuženog za incidente granatiranja i snajperskih napada koji su navedeni u optužnici, dok je Karolin Edžerton/Carolyn Edgerton opširnije govorila o teroru. Odgovarajući na pitanje sudija Edžerton je teror definisala kao "namerno lišavanje osećaja sigurnosti" kod građana Sarajeva i "iskonski strah koji ljudi osećaju kada vide da je neko pred njima ubijen i kada niko ne zna ko će biti sledeća žrtva."

Za sutra je zakazana završna reč odbrane generala Dragomira Miloševića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 338

TEROR NAD SARAJEVOM: Tužilac traži doživotni zatvor za generala Miloševića
RAZLIKA: Da li su mudžahedini sjekli glave na bojištu ili u logoru?
TOLIMIROVO ZDRAVLJE: Kako zaštititi optuženog uprkos njemu samom
FINANSIJE HERCEG BOSNE: Vreće novca za Matu Bobana