HomeKOLIKO JE "VRLO KRATKO" KRAĆE OD "KRATKOG"?
Pojašnjavajući navode izveštaja koji idu na ruku odbranama Haradinaja, Balaja i Brahimaja, iako ga je sačinila za potrebe optužbe, francuska forenzičarka oklevala sa objašnjenjem svog zaključka da su neki od leševa bili u kanalu Radonjićkog jezera "kratko" i "vrlo kratko" pre nego što ih je policija pronašla

Dominique Le Comte, svjedok na suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju BrahimajuDominique Le Comte, svjedok na suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju

Francuski patolog Dominik Lekomt/Dominique Le Comte je za potrebe tužilaštva u predmetu protiv trojice bivših zapovednika OVK sačinila forenzičku analizu 39 leševa pronađenih septembra 1998. godine u kanalu Radonjićkog jezera na Kosovu. Glavni zaključak njenog izveštaja je da su neka od tela u i oko kanala jezera bila vrlo kratko vreme pre nego što su otkrivena, što bi moglo da ide u prilog odbrani koja tvrdi da je leševe, ili bar neke od njih, podmetnula srpska policija i da je ona, a ne OVK, odgovorna za smrt tih ljudi.

Zbog toga se optužba odrekla izveštaja Lekomtove i naručila ekspertizu Lorena Durela/Laurent Dourel, patologa specijalizovanog za forenzičku analizu tela na osnovu prisustva i odsustva larvi u njima. On je pre dve nedelje, svedočeći na poziv optužbe, pobijao ekspertizu svoje francuske koleginice, pa je veće naložilo i njen dolazak u Hag kako bi pojasnila zaključke do kojih je došla.

Svedokinju je prvo ispitivao Haradinajev branilac, a sam početak iskaza je obeležilo dugo semantičko natezanje. U izveštaju je, naime, napisala da su neka tela u kanalu jezera pre dolaska policije tamo provela "kratko", a neka "vrlo kratko" vreme. I posle više desetina pitanja na tu temu, ostalo je nejasno šta pod tim tačno podrazumeva, osim što je rekla da je "vrlo kratko" kraće od "kratkog". Na kraju je, ipak, pojasnila da se radi o "periodu koji se meri danima", ali je ostalo nepoznato da li bi se taj broj dana zapravo mogao izraziti u nedeljama.

Odgovarajući na tvrdnje Lorena Durela, svedokinja je rekla da je njegova analiza sužena na pitanje larvi, a njena sveobuhvatna jer uzima u obzir i niz drugih činilaca, poput rastinja oko leša i stanja skeleta. Postojanje ili nepostojanje larvi u leševima je, kaže, za nju predstavljalo samo "jedan od", a ne "odlučujući" faktor.

Navela je, recimo, da na kratko vreme boravka nekih leševa pored kanala jezera ukazuju nekompletni skeleti. Ne slaže se ni sa tvrdnjama beogradskog patologa Dušana Dunjića koji je u svom iskazu tvrdio da su kosti žrtava najverovatnije razvukli psi i druge životinje. Profesorka Lekomt, međutim, kaže da "psi više vole meso nego kosti". Na pitanje tužioca kakvo je njeno stručno znanje o psima, odgovara da je u Parizu radila jedan rad o različitim vrstama ujeda. Priznala je, međutim, da su njen rad pratile mnoge poteškoće, budući da je zaključke o dužini boravka leševa u kanalu Radonjićkog jezera donosila na osnovu video materijala, fotografija i izveštaja drugih patologa, bez uvida u tela žrtava.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 337

SPECIJALNI TRETMAN: Ratni zarobljenici u logoru mudžahedina
OSTAJTE OVDE: Apel Albancima na pogrešnom jeziku
ZAKONI RATOVANJA: Bolnica kao legitimni vojni cilj
PREPOZNAVANJE: Da li odelo čini teroriste
STRUGAR KAO MRKŠIĆ: Vukovarska presuda u dubrovačkoj žalbi