HomeKAD JE MRTAV ČOVEK MRTAV?
Branilac Dragomira Miloševića tvrdi da bivši vojni posmatrač UN u Sarajevu nema medicinsko znanje da utvrdi "kad je neko mrtav". Minobačačka granata od 120 mm "nije mogla da pobije toliko ljudi" niti je, kaže branilac, došla sa teritorije pod kontrolom Sarajevsko-romanijskog korpusa. Svedok, međutim, ne deli to mišljenje

Harry Konings, svjedok na suđenju Dragomiru MiloševićuHarry Konings, svjedok na suđenju Dragomiru Miloševiću

Branislav Tapušković, branilac Dragomira Miloševića, je u unakrsnom ispitivanju holandskog potpukovnika Harija/Harry Koningsa nastavio sa dokazivanjem svoje teze da je incident "Markale 2" od 28. avgusta 1995. godine bio "insceniran" tako što su tela žrtava doneta sa nekog drugog mesta. Konings je tog dana predvodio tim vojnih posmatrača UN koji su obavili uviđaj na mestu masakra.

Svedok je juče, u odgovoru na pitanje sudije Robinsona, rekao da je nakon obavljenog uviđaja otišao u mrtvačnicu gde je video "sveže" leševe žrtava. Branilac, međutim, smatra da svedok nema dovoljno "medicinskog znanja" da bi mogao da zna "koliko je potrebno da čovek izgubi svu krv" i utvrdi "kada je neko mrtav". Konings je potvrdio da ima samo osnovno vojno medicinsko znanje i da se u mrtvačnici zadržao petanestak minuta kako bi "stekao opšti utisak". Njegov tim, kaže, nije vršio nikakva ispitivanja tela žrtava.

U objašnjenju svoje teze o insceniranom incidentu, branilac se ponovo pozvao na izjavu generala Nikolaja koji je rekao da "ne bi isključio tu mogućnost ako je reč o vojnom i političkom interesu BiH". Takođe je citirao odgovor generala Ruperta Smita, koji je prošle nedelje rekao da "to nije nemoguće", ali je propustio da citira nastavak tog odgovora u kojem je bivši zapovednik UNPROFOR naglasio da "nikada nije video ni jedan dokaz za takve tvrdnje."

Konings se nije saglasio ni sa drugom tezom odbrane, da jedna granata od 120 mm nije mogla da "pobije toliko ljudi". Rekao je da je projektil pao na glavnu sarajevsku ulicu, koja je tog jutra bila puna ljudi. Granata se raspala na nekoliko hiljada gelera i udar je, po svedoku, "mogao da postigne upravo takve posledice" – ubistvo 43 i ranjavanje 75 osoba.

Advokat Tapušković je, takođe, osporavao da je granata ispaljena sa teritorije pod kontrolom VRS. To je, po braniocu, zaključio samo tim bosanske policije ali ne i francuski bataljon UNPROFOR i vojni posmatrači UN koji su takođe vršili uviđaj. Svedok je ponovio da je u vreme pisanja izveštaja znao samo smer ispaljenja granate i taj nalaz se podudarao sa nalazima druga dva tima. Pošto je razgovarao sa vojnim posmatračima na osmatračnici iznad Sarajeva koji nisu čuli ili videli ispaljenje bilo kog projektila sa pozicija pod kontrolom ABiH, Konings je naknadno zaključio da je projektil došao sa druge strane planine a to je područje, rekao je, kontrolisala vojska bosanskih Srba.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 313

ZAVRŠNE REČI: Vukovarska trojka između slobode i doživotnog zatvora
TRAGOVI ZLOČINA: Ruže na sarajevskom asfaltu
NA "ISTOM ZADATKU" U POTOČARIMA: Jednima optužnice, drugima medalje
UKLANJANJE DOKAZA SA KOSOVA: Prevoznik leševa u državnom interesu
"FRANCUSKA VEZA": Kako je sudija Antoneti šarmirao Šešelja