HomeTUŽILAŠTVO ODBIJA DA SMANJI OPTUŽNICU PROTIV HARADINAJA
Optužnica protiv trojice bivših zapovednika OVK sadrži 37 tačaka i to, navodi tužilaštvo u odgovoru na zahtev Pretresnog veća, stvara "pogrešan utisak" o veličini predmeta. Svaki od incidenata navedenih u optužnici je ključan za dokazivanje njenih navoda, pa bi se smanjenjem njihovog broja "povredilo pravo tužilaštva na pravično suđenje."

Ramush Haradinaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj u sudnici Tribunala

Smanjivanje broja tačaka optužnice ili incidenata na koje se one odnose, "ugrozilo bi srž predmeta optužbe i time bi povredilo pravo tužilaštva na pravično suđenje" – ističe se u odgovoru tužilaštva na zahtev Pretresnog veća da se smanji obim optužnice protiv Ramuša/Ramusha Haradinaja, Idriza Baljaja/Balaj i Lahija Brahimaja.

Optužnica protiv trojice bivših zapovednika OVK sadrži 37 tačaka i to, smatra tužilaštvo, stvara "pogrešan utisak" o veličini predmeta. Te tačke odnose se na 18 odvojenih incidenata sa relativno malim brojem žrtava, ukupno 65 različite etničke pripadnosti. Trojica optuženih terete se za kršenja zakona i običaja ratovanja i zločine protiv čovečnosti počinjene u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, što obavezuje tužilaštvo da dokaže "reprezentativnost" zločina navedenih u optužnici kao i sistematski i rasprostranjeni karakter napada na civilno stanovništvo. Svaki od incidenata navedenih u optužnici je, ističe se u odgovoru, ključan za dokazivanje njenih navoda, pa bi se smanjenjem njihovog broja "povredilo pravo tužilaštva na pravično suđenje."

Sudije su u svom zahtevu navele osam tačaka, odnosno četiri incidenta, koje bi po njihovom mišljenju trebalo isključiti iz optužnice. Tužilaštvo, međutim, upozorava da bi se time narušila "delikatna ravnoteža" etničke pripadnosti žrtava za koje se terete Haradinaj, Baljaj i Brahimaj. Odbacivanjem tih osam tačaka "otpalo" bi 11 od ukupno 18 srpskih žrtava identifikovanih u optužnici i samo tri od 19 navedenih žrtava – kosovskih Albanaca.

Tužilaštvo će, navodi se dalje u odgovoru Pretresnom veću, možda biti prinuđeno da samo odustane od dokazivanja nekih navoda zbog "oklevanja" mnogih svedoka da se pojave pred sudom, pa je sadašnji zahtev za kresanje optužnice "preuranjen." Dokazivanje mnogih tačaka ili incidenata zavisi od iskaza tri ili četiri svedoka za koje je u ovom trenutku neizvesno da li će se predomisliti i odustati od svedočenja.

Tužilaštvo smatra da je već učinilo dosta da bi skratilo postupak protiv trojke OVK: lista svedoka optužbe je sa 107 smanjena na 99, a vreme njihovog glavnog ispitivanja sa 230 na 125 sati, odnosno tridesetak radnih dana. Početak suđenja je, inače, zakazan za 5. mart ove godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 309

DJECA NA NIŠANU: Najmlađa žrtva mostarskih snajpera
TEORIJE ZAVJERE: Svjedok u probušenom sakou
SARAJEVO, BEOGRAD, HAG?: Ko će suditi dvojici Lukića
POKAJNIK I KAZNA: Miroslav Bralo se žali i izvinjava žrtvama
NESMOTRENI IZLETI: Privremena sloboda i privremeni pritvor Ivana Čermaka