HomeNALOG HARADINAJU DA SE VRATI U PRITVOR TRIBUNALA
Pretresno veće kojim predsedava sudija Ori naložilo da se Ramuš Haradinaj vrati u Pritvorsku jedinicu UN 26. februara - tri dana uoči predraspravne konferencije zakazane za 1. mart 2007.

Ramush Haradinaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj u sudnici Tribunala

Pretresno veće izdalo je danas nalog Ramušu Haradinaju, koji je na privremenoj slobodi od 6. juna 2005. godine, da se u ponedeljak 26. februara vrati u Pritvorsku jedinicu UN u Sheveningenu/Scheveningen. Istim nalogom UNMIK se obavezuje da optuženog u pratnji sprovede do amsterdamskog aerodroma, gde će ga preuzeti nadležne holandske vlasti.

Početak suđenja Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Baljaju/Balaj i Lahiju Brahrimaju zakazan je za 5. mart 2007. godine. Preraspravna konferencija biće ordžana 1. marta, kada će se trojica optuženih ponovo izjasniti o 21 tački "revidirane druge izmenjene optužnice" koju je veće prihvatilo kao "operativnu optužnicu" u ovom predmetu.

Bivšim zapovednicima OVK sudiće Pretresno veće kojim predsedava holandski sudija Alfons Ori/Alphons Orie, a čine ga još i povremene ili ad-litem sudije Ole Bjorn Stole iz Norveške i Frank Hopfel iz Austrije.

Ramuš Haradinaj, Idriz Baljaj i Rahim Brahimaj se terete za "zastrašivanja, otmice, zatočavanja, prebijanja, mučenja i ubistva" srpskih civila i Albanaca i Roma osumnjičenih da sarađuju sa srpskim vlastima. Ti zločini su, po optužnici, počinjeni od marta do septembra 1998. godine sa ciljem da se uspostavi i učvrsti “potpuna kontrola OVK nad operativnom zonom Dukađin/Dukagjin".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 308

ŽRTVE SREBRENICE I ŽEPE: Ljudi čije je živote odredio general Mladić
NEPOŠTOVANJE SUDA: Zatvor za otkrivanje identiteta zaštićenih svedoka
OBRT U SUDNICI: Ko je ispalio "krmaču" na sarajevsku Televiziju
SNAJPERSKI RAT: Mostarski lovci i njihova "lovina"