HomeIZJAŠNJAVANJE MOMČILA GRUBANA
Bivši šef jedne od stražarskih smena u Omarska izjasnio se danas da nije kriv ni po jednoj od 11 tačka optužnice za zločine koji su u leto 1992. počinjeni u tom prijedorskom logoru

Za razliku od Nikole Šainovića, koji je na izjašnjavanje o navodima optužnice izveden dan nakon dobrovoljne predaje Tribunalu, njegov saputnik sa leta JU262 od 2. maja ove godine, Momčilo Gruban, je na prvo pojavljivanje pred sudijom čekao punih 8 dana. Razlog su "zakrčeni kapaciteti pravde", odnosno činjenica da se u tri sudnice Haškog tribunala paralelno odvija čak šest suđenja.

Nije, međutim, bilo razlike u izjašnjavanju. Poput Nikole Šainovića prošle sedmice, Momčilo Gruban se danas izjasnio da nije kriv ni po jednoj od ukupno 11 tačaka optužnice.

Pre 10 godina, između maja i avgusta 1992., Momčilo Gruban zvani "Čkalja" je bio jedan od šefova stražarskih smena u logoru Omarska kod Prijedora. Optužnica ga tereti za nezakonito zatvaranje civila, ubistva, mučenja, silovanja, namerna nanošenja teških patnji, kao i za napade na ljudsko dostojanstvo zatočenika i njihov ponižavajući i degradirajući tretman.

Za sva ta dela - kvalifikovana kao zločini protiv čovečnosti, teške povrede Ženevskih konvencija i kršenja zakona i običaja ratovanja - Gruban se tereti po principu "komandne odgovornosti": zbog propusta da spreči ili kazni zločine koje su vršili njegovi podređeni.

Optužnica za zločine u Omarskoj podignuta je još u julu 1995. i u međuvremenu je završeno suđenje petorici logorskih zapovednika i stražara, koji su osuđeni na zatvorske kazne u rasponu od 5 do 25 godina. Dvojica optuženih koji su poput Grubana bili šefovi stražarskih smena osuđeni su na različite kazne: Mlađo Radić na 20 a Milojica Kos na 6 godina. Radić je, prema svedočenjima žrtava, ne samo bio komandir "najgore smene" već je i lično učestvovao u nekim zločinima nad zatočenicima, uključujući i silovanja žena zatvorenih u Omarskoj, dok je Kos kažnjen samo zbog zločina potčinjenih, koje on nije sprečio ili kaznio. Prema svedočenjima bivših zatočenika "Čkaljina smena" se najmanje okrutno odnosila prema logorašima.

Nakon što se optuženi izjasnio da nije kriv ni po jednoj od 11 tačaka optužnice, sudija Robinson je podsetio tužilaštvo da odbrani koju vodi beogradski advokat Sanja Turlakov u roku od meseca dana treba da obelodani potkrepljujući materijal. Tužilac je najavio da će uskoro podneti izmenjenu optužnicu a konferencija o stanju u postupku je zakazana za 30 avgust.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 102

TANIĆ PROTIV MILOŠEVIĆA: Predsednikov "privatni lanac komandovanja"
ZAGREBAČKI ARHIVI: Ko se plaši Tuđmanovih transkripata
ODBRANA KULTURE: Artiljerci su tačno znali gde gađaju
DOBROVOLJNE PREDAJE: Milan Martić i Mile Mrkšić u Hagu
MILOŠEVIĆ PROTIV TANIĆA: "Unakrsna svađa" u haškoj sudnici