HomeODBRANA: SPORNA ODGOVORNOST ZA OVČARU
U žustrom unakrsnom ispitivanju, pukovnik Milorad Vojinović tvrdi da nije imao zadatak da obezbeđuje hangar na Ovčari. Da je dobio takvo naređenje zarobljenike bi, kako je rekao, predao samo "legitimnim organima vlasti" a ne pripadnicima vukovarske Teritorijalne odbrane

Vukovarska trojka u sudnici TribunalaVukovarska trojka u sudnici Tribunala

Pukovnik Milorad Vojinović je, u unakrsnom ispitivanju, ponovio da njegova 80. motorizovana brigada nije imala zadatak da obezbedi zarobljenike koji su 20. novembra 1991. godine pogubljeni nadomak poljoprivrednog dobra Ovčara. Da je od komandanta Mileta Mrkšića dobio takvo naređenje, Vojinović bi, kako je rekao, zarobljenike predao samo "legitimnim organima vlasti" a ne pripadnicima vukovarske Teritorijalne odbrane.

Odgovarajući na pitanja branilaca Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina, svedok je tvrdio da je za zarobljenike bio odgovoran oficir bezbednosti Operativne grupe Jug Ljubiša Vukašinović koji ih je "i doveo iz vukovarske bolnice". On je, po svedoku, "stajao na sred hangara i posmatrao zlostavljanje zarobljenika a nije učinio ništa da to spreči". Major Vukašinović je, inače, bio podređen optuženim oficirima Operativne Grupe Jug - komandantu Miletu Mrkšiću i njegovom načelniku bezbednosti Veselinu Šljivančaninu.

Šljivančaninov branilac, advokat Novak Lukić, ne negira da je major Vukašinović bio na Ovčari, ali tvrdi da se kratko zadržao u hangaru. Kao i sa prethodnim svedocima, Lukić je nastojao da dokaže da je naređenje za povlačenje čete Vojne policije sa Ovčare i prepuštanje zarobljenika "teritorijalcima", došlo od oficira za bezbednost 80. brigade a ne Operativne grupe Jug. Najviše što je svedok dozvolio kao mogućnost bilo je da su naredbu prenela oba oficira.

Tužilac je u dodatnom ispitivanju najviše pažnje posvetio "zoni odgovornosti" u koju, po svedoku, bez odobrenja može da uđe samo oficir pretpostavljene komande, koji samim tim, "preuzima rizik za sve što se događa nakon toga". Pukovnik Vojinović je rekao da je u hangaru na Ovčari video majora Vukašinovića i pošto se, zbog toga, "osećao sigurnim da se zarobljenicima ništa neće desiti ", odlučio je da ništa ne preduzme u obezbeđenju hangara.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 278

HERCEG-BOSNA: Put do "Velike Hrvatske" i simfonijskog orkestra
POPRAVKE KUTILJEROVE MAPE: Kako je Krajišnik ispravljao "krive Drine"
PUKOVNIK PROTIV PUKOVNIKA: Međusobno optuživanje oficira bivše JNA
GEOFFREY NICE: Završni intervju umesto završne reči