HomeMRKŠIĆ SE NE SEĆA RAZGOVORA SA SVEDOKOM
Nedoumica oko toga po čijem su naređenju zarobljenici vukovarske bolnice prepušteni Teritorijalnoj odbrani 20. novembra 1991. nije u potpunosti razjašnjena ni u unakrsnom ispitivanju svedoka optužbe Dragog Vukosavljevića. Mrkšić se ne seća da je te večeri razgovarao sa svedokom

Dragi Vukosavljević, svjedok na suđenju Dragi Vukosavljević, svjedok na suđenju "Vukovarskoj trojki"

Nekadašnji načelnik bezbednosti 80. motorizovane brigade Dragi Vukosavljević je juče, svedočeći protiv Vukovarske trojke oficira bivše JNA, rekao da mu je nadređeni komandant Milorad Vojinović "naložio da ode na Ovčaru i prenese naređenje o povlačenju čete Vojne policije". Nije, međutim, precizirao čije je naređenje trebalo da prenese.

Taj iskaz je danas, u unakrsnom ispitivanju, dopunio objašnjenjem da se Vojinović – pre nego što mu je izdao taj nalog - konsultovao sa pretpostavljenim starešinom, komandantom Operativne grupe Jug Miletom Mrkšićem. Dodao je, međutim, da "lično nije čuo Mrkšića da izdaje naređenje o povlačenju".

Optuženi Mrkšić se inače, rekao je njegov branilac, "uopšte ne seća" da je predveče 20. novembra 1991. s bilo kim razgovarao o događajima na Ovčari. Ne seća se ni da je, kako tvrdi Vukosavljević, rekao da "ima preča posla" kada ga je svedok obavestio o "gužvi na Ovčari". Mrkšić tvrdi da je oko 18 časova te večeri, nakon redovnog raporta komandanta jedinica, otišao u Beograd na sastanak sa tadašnjim saveznim sekretarom za narodnu odbranu.

I branilac kapetana Miroslava Radića je u unakrsnom ispitivanju pokušao da odgovornost za ubistvo oko 260 ljudi na Ovčari prebaci na 80. motorizovanu brigadu i njenog komandanta Vojinovića. Svedok je odgovorio da je "komandant radio po naređenju pretpostavljene komande i zato ne može da bude odgovoran."

Vojinovićeva brigada se u vreme masakra na Ovčari nalazila pod komandom Operativne grupe Jug i njenih starešina - Mrkšića, Šljivančanina i Radića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 278

HERCEG-BOSNA: Put do "Velike Hrvatske" i simfonijskog orkestra
POPRAVKE KUTILJEROVE MAPE: Kako je Krajišnik ispravljao "krive Drine"
PUKOVNIK PROTIV PUKOVNIKA: Međusobno optuživanje oficira bivše JNA
GEOFFREY NICE: Završni intervju umesto završne reči