HomePOTPISI, IPAK, ORIĆEVI?
Slovenački grafolog koji je po nalogu sudskog veća analizirao jedanaest spornih potpisa Nasera Orića, zaključio da se za šest može sa sigurnošću ili velikim stepenom verovatnoće reći da su ispisani Orićevom rukom, dok je za ostalih pet dokumenta veštačenje ostalo "bez zaključka." Odbrana, međutim, osporava pouzdanost ovog veštačenja

Dorjan Keržan, veštak sudskog veća na suđenju OrićuDorjan Keržan, veštak sudskog veća na suđenju Oriću

Za šest od jedanaest spornih potpisa Nasera Orića, moglo bi se sa sigurnošću ili velikim stepenom verovatnoće reći da su ispisani Orićevom rukom, zaključak je veštaka za rukopis – slovenačkog grafologa Dorjana Keržana, koji je na poziv Pretresnog veća još jednom analizirao dokumente sa potpisima optuženom čiju autentičnost odbrana osporava.

Slovenački grafolog je angažovan nakon što su veštaci optužbe i odbrane izneli dijametralno suprotne zaključke o autentičnosti potpisa na dokumentima kojima tužilaštvo nastoji da dokaže Orićevu komandnu ulogu u području Srebrenice tokom 1992. i 1993. godine. Veštak optužbe, holandski grafolog Alfonsusa Fahela/Alphonsus Vagel je zaključio da je većinu analiziranih dokumenata "vrlo verovatno", a deo njih "moguće", potpisao Orić. Bosanski grafolog Esad Bilić, koga je angažovala odbrana, je međutim kategorički tvrdio da ni jedan od dokumenata čiju autentičnost odbrana osporava nije "svojeručno potpisao Naser Orić."

Slovenački ekspert za rukopis Dorjan Keržan je po nalogu Veća pregledao 11 spornih dokumenata, upoređujući ih sa osam nespornih ili, kako se to stručno naziva, "referentnih potpisa." Za pet od jedanaest potpisa veštačenje je prema rečima Keržana ostalo "bez zaključka", odnosno na osnovu analize se nije moglo pouzdano zaključiti ni da jesu ni da nisu potpisi Nasera Orića. Pet dokumenata je, prema njegovoj oceni, sa sigurnošću potpisala ista osoba čiji su "referentni potpisi", to jest Orić, dok za jedan od analiziranih potpisa postoji velika verovatnoća da je Orićev.

Očito zadovoljna zaključcima veštaka kojeg je pozvalo sudsko veće, optužba se uzdržala od pitanja. Orićeva odbrana je na početku ispitivanja Dorjana Keržana nastojala da ospori pouzadnost njegovog veštačenja ukazujući na "mali referentni uzorak" kao i na prirodu ove vrste veštačenja koje "nije matematički egzaktno i uključuje, u značajnoj meri, subjektivni odnos veštaka".

Branilac Džon Džons/John Jones sugerisao je veštaku i mogućnost da su sporni potpisi zapravo delo "dobro uvežbanog falsifikatora", ali je Keržan, iako ne odbacujući ni tu mogućnost, izrazio sumnju da se u konretnom slučaju radi o falsifikatima.

Odbrana će ispitivanje Dorjana Keržana nastaviti sutra kada bi trebalo da bude okončano i njegovo svedočenje i dokazni postupak na suđenju Naseru Oriću.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 267

BiH PROTIV SCG: Slaganje mozaika bosanskog genocida
DRŽ'TE LOPOVA!: Kako je norveški ministar ukrao tašnu krajinskom kolegi
ZAVRŠEN DOKAZNI POSTUPAK: Da li je Orić bio "gospodar rata" ili "običan ratnik"
POD NADZOROM JNA: Kad' komšije tuku susede