HomeTREĆE VEŠTAČENJE ORIĆEVIH POTPISA
Slovenački grafolog Dorjan Keržan imenovan za veštaka sudskog veća pošto su veštaci odbrane i optužbe dali različito mišljenje o verodostojnosti jednog broja dokumenata sa potpisom Nasera Orića. Keržan očekuje da će analiza dokumenata biti gotova u narednih mesec dana.

Dorjan Keržan, veštak sudskog veća na suđenju OrićuDorjan Keržan, veštak sudskog veća na suđenju Oriću

Na samom početku suđenja Naseru Oriću, u oktobru 2003. godine, tužilaštvo je u dokazne spise uvelo 263 dokumenta koje su njihovi istražitelji zaplenili u štabu Armije BiH ili su ih dobili od vlasti Republike Srpske. Od tada do danas traju sporenja o verodostojnosti nekih dokumenata kojima tužilaštvo nastoji da dokaže Orićevu komandnu ulogu na teritoriji Srebrenice tokom 1992. i 1993. godine i odgovornost za zločine koje su počinili njemu podređeni vojnici.

Prema braniocima, dokumenti u posedu optužbe "dolaze iz sumnjivih izvora", a naknadno su i "prepravljani", dok su Orićevi potpisi na jednom broju dokumenata "falsifikovani." Odbrana tvrdi i da je deo dokumenata, iako nose datume iz 1992. i 1993. godine, načinjen nakon pada Srebrenice 1995. godine od strane srpskih vlasti.

Zbog toga je tokom izvođenja svojih dokaza optužba pozvala holandske stručnjake – Jana de Kujera/Jan de Koeijer, eksperta za tehničku analizu dokumenata, i grafologa Alfonsusa Fahela/Alphonsus Vagel. Kujer je tvrdio da tokom analize dokumenata "nije naišao na tragove neovlašćenih ispravki", dok je Vagel rekao da je većinu dokumenata "vrlo verovatno", a deo njih "moguće" potpisao Orić.

Veštak odbrane je, međutim, tvrdio "da je nemoguće" da su potpisi Orićevi, navodeći da se u spornim dokumentima potpisi završavaju tačkom, što je različito u odnosu na originalni potpis optuženog. Esad Bilić, grafolog i veštak za naučno ispitivanje dokumenata, negirao je verodostojnost dokumenata ukazujući na "niz prepravki, izmena i nedoslednosti".

Pošto su stavovi veštaka odbrane i optužbe dijametralno suprotni, sudsko veće je odlučilo da imenuje svog veštaka – slovenačkog grafologa Dorjana Keržana. Njemu su danas predati dokumenti sa spornim potpisima koje bi trebalo da uporedi sa originalnim Orićevim potpisima. Takođe, on će izneti i mišljenje u vezi sa eventualnim prepravkama na dokumentima. Svoj ekspertski izveštaj Keržan će dati početkom marta kada bi trebalo da dođe u Hag da odgovara na pitanja sudija, optužbe i odbrane.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 263

ZVANIČNA VERZIJA: Kako su Milošević i Kostić branili i izgubili Jugoslaviju
DOKAZNA VREDNOST: Orićev intervju, transkript i video trake
PODELA POSLA U VUKOVARU: "Teritorijalci" biraju, "Šešeljevci" likvidiraju
IMOVINSKO STANJE SLOBODANA PRALJKA: Generala nema ko da brani