HomeOFICIR I DŽENTLMEN
Svedočeći o karakteru Nasera Orića, oficir američke vojske opisao optuženog kao "iskrenog i predusretljivog džentlmena" čija je pomoć omogućila SFOR-u da bolje kontroliše situaciju u regionu

John Fenzel, svjedok odbrane OrićaJohn Fenzel, svjedok odbrane Orića

"On je bio predustretljiv, iskren, otvoren za razgovor, pravi džentlmen", rekao je svedok odbrane pukovnik Džon Fenzel/John Fenzel opisujući karakter Nasera Orića tokom današnjeg kratkog svedočenja. Takvo mišljenje o optuženom svedok je stekao na osnovu stalnih sastanaka sa njim tokom proleća i leta 1998. godine, za vreme službovanja u tuzlanskom SFOR-u.

Kao komandant jedinica za specijalne operacije, pukovnik Fenzel je bio odgovoran za prikupljanje informacija o događajima koji bi mogli da predstavljaju pretnju miru u regionu, pa je, kada je došao u Tuzlu u aprilu 1998., tražio sastanak sa Orićem. Informacije koje od njega od tada pa do avgusta iste godine dobija, bile su "dragocene za misiju SFOR-a", a odnosile su se na pretnje napadima na SFOR ili neke civilne mete, ali i na moguće pripreme demonstracija, marševa i nereda na teritoriji cele BiH. Pukovnik Fenzel je svedočio u prisustvu tri predstavnika američke administracije, a o prirodi i karakteru "dragocenih informacija" koje je 1998. dobijao od Orića govorio je na sednicama zatvorenim za javnost.

Tokom unakrsnog ispitivanja, tužioca je interesovalo zanimanje Nasera Orića u vreme kada je svedok od njega dobijao informacije. Fenzel je rekao da je optuženi u to vreme "bio građevinski preduzetnik", ali nije umeo da odgovori na koji način je Orić, baveći se građevinarstvom, posedovao tako važne bezbednosne informacije.

Fenzel je svedočio da mu je Naser Orić već na prvom sastanku u aprilu 1998. godine rekao da strahuje od optužbe Tribunala i požalio se da brine zbog svoje porodice – žene, kćerke i sina. Ipak, Orić je, prema svedokovim tvrdnjama, rekao da "nema potrebe da ga hapse" već će - ukoliko bude pozvan - u Hag otići dobrovoljno.

Pošto je odbrana završila svoje izvođenje dokaza, sudsko veće nije moglo da precizira datum nastavka procesa protiv Nasera Orića. Naime, očekuje se odluka veća u vezi sa zahtevom odbrane da se tužilaštvu ne dopusti pravo na repliku koja je, inače, predviđena Pravilnikom o postupku i dokazima, a kojom se tužilaštvu daje dodatno kratko vreme za pobijanje navoda odbrane i izvođenje još nekolicine svedoka.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 263

ZVANIČNA VERZIJA: Kako su Milošević i Kostić branili i izgubili Jugoslaviju
DOKAZNA VREDNOST: Orićev intervju, transkript i video trake
PODELA POSLA U VUKOVARU: "Teritorijalci" biraju, "Šešeljevci" likvidiraju
IMOVINSKO STANJE SLOBODANA PRALJKA: Generala nema ko da brani