HomeKOMANDANT NA PAPIRU
Svedok odbrane potvrdio da je Naser Orić u novembru 1992. postavljen za komandanta oružanih snaga subregije Srebrenice, Vlasenice, Bratunca i Zvornika, ali da to nikada nije postao pošto, po njemu, "nije bilo moguće objediniti sve oružane grupe na tom prostoru."


Ejub Dedić, svjedok odbrane Nasera OrićaEjub Dedić, svjedok odbrane Nasera Orića

"Početkom novembra 1992. godine doneta je odluka o postavljenju Nasera Orića za komandanta oružanih snaga subregije Srebrenice, Vlasenice, Bratunca i Zvornika, ali ona nikada nije u praksi sprovedena", rekao je danas Ejub Dedić u nastavku svedočenja na suđenju Naseru Oriću. Dodao je da je tada doneta i odluka o osnivanju Ratnog predsedništva subregije ove četiri podrinjske opštine, ali da je takođe ostala samo mrtvo slovo na papiru.

Te odluke su donete na sastanku u Konjević Polju, kojem je prisustvovao i svedok kao član oružane grupe koja se borila na području Cerske. Njemu se, priznao je, "dopala ideja o objedinjavanju muslimanskih oružanih grupa", ali ona nije mogla da bude sprovedena u delo zbog, kako je rekao, "nepostojanje komunikacije među naoružanim muslimanskim grupama, koje su delovale nezavisno jedna od druge".

Odbrana Nasera Orića je pokazala snimak govora komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenka Živanovića u kojem on najavljuje ofanzivu i ukazuje na nepostojanje komunikacije među muslimanskim snagama. "Dobro nam ide. Držimo 80.000 Turaka u Podrinju opkoljene. Turci iz Cerske ne mogu do Srebrenice. Sada moramo pokazati šta je istrajan, pametan i inteligentan srpski vojnik", rekao je tada Živanović.

Pošto u borbama u Kravici 7. januara 1993. nije učestvovao, Dedić je mogao da govori samo o onome što je saznao posle bitke. "Danima posle toga su u Kravicu odlazili muslimanski civili i odande donosili hranu, ali i crep i stolariju jer je većina kuća u Cerskoj bila oštećena usled srpskog granatiranja tokom proleća i leta 1992.", rekao je on i dodao da je više civila poginulo od mina koje su bila postavljene u Kravici.

Dedić je opisao i egzodus Muslimana iz Cerske posle ulaska srpskih snaga u grad. "Narod je prvo otišao u Konjević Polje, a kada su ih Srbi i odatle isterali, zajedno sa desetinama hiljada izbeglica iz Podrinja, otišli su u Srebrenicu." Dedić je nakon demilitarizacije takođe boravio u Srebrenici i tvrdio je da su neke formacije kao što su Osma operativna grupa i 284. brigada formirana tek 1994., te da im je jedina aktivnost bila popis vojno sposobnog stanovništva. "Većina nas je u proleće 93. predala oružje snagama UN-a, a oni koji su uhvaćeni sa puškama neretko su bili prebijani od strane vojnika holandskog bataljona", rekao je Delić potkrepljujući tvrdnju Orićeve odbrane da nije moglo biti nikakvih ozbiljnih vojnih aktivnosti novoosnovanih jedinica.

Odbrana će sutra završiti glavno ispitivanje, a nakon toga Ejub Delić će odgovarati na pitanja tužilaštva.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 251

VOJNIČKI PRECIZNO: Od bolnice do grobnice
KRAJIŠNIKOVA ODBRANA: Značajan ali ne i odgovoran
MOMAK IZ POTOČARA: Komandant na papiru - aždaha na bojištu
ZASTOJ: Obnavljanje priprema za drugo "sarajevsko suđenje"
IZJAŠNJAVANJE JOSIPA JOVIĆA: Od splitskog pritvora do haške sudnice