Home(NE)PLANIRANO NA KRAVICU
Zaštićeni svedok odbrane se "ne slaže" sa izjavama koje je optuženi Naser Orić dao u intervjuu sa istražiteljima tužilaštva.

Tokom današnjeg unakrsnog ispitivanja zaštićenog svedoka odbrane, tužilaštvo je nastojalo da pokaže kako su akcije muslimanskih snaga oko Bratunca krajem 1992. i na samom početku 1993. godine bile koordinirane i sa jasnim vojnim ciljem, te da je napad na Kravicu na pravoslavni Božić 1993. bio deo tog plana.

Svedok je tvrdio da su pripadnici oružanih grupa pod vođstvom Ejuba Golića, u jednoj od kojih se i on borio, odlučili da krajem decembra 1992. napadnu Srbe na području Glogove da bi spasili zbeg civila koji se nalazio u okruženju. Tužiteljica Džoana Ričardson/Joanne Richardson je, međutim, tvrdila da su zauzimanjem Glogove Muslimani presekli srpskim snagama komunikaciju na liniji Bratunac-Kravica. Kako je svedok izbegavao odgovor na ovo pitanje, tužiteljica mu je pokazala snimak intervjua koji je optuženi Orić 2001. dao istražiteljima tužilaštva, u kojem on govori o strateškoj važnosti Glogove i aktivnostima njegovih boraca na zauzimanju kota sa kojih se put mogao kontrolisati. "Ne slažem se sa ovim što Naser govori. Ne znam ko mu je dao ovakve informacije, a nisam ni čuo da je tada učestvovao u bilo kakvim borbama", rekao je svedok.

Tužilaštvo je tokom današnjeg ispitivanja naročito insistiralo na pitanjima u vezi sa napadom na Kravicu od 7. januara 1993. godine. Svedok je ponovio tvrdnje koje je izneo i tokom glavnog ispitivanja da je napad bio neplaniran i da je bio rezultat očajničkog pokušaja boraca pod vođstvom Ejuba Golića da se izvuku iz okruženja. No, kada je tužilaštvo pokazalo snimak intervjua u kojem je Orić detaljno opisao istražiteljima kako je napad planiran u štabu "združenih snaga sub-regije Srebrenica", svedok je rekao da može da kaže da grupa u kojoj je on bio u Glogovi nije imala plan za napad na Kravicu, a da o drugim planovima ništa ne zna.

Suđenje Naseru Oriću biće nastavljeno sutra kada će se pred većem pojaviti novi svedok odbrane.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 251

VOJNIČKI PRECIZNO: Od bolnice do grobnice
KRAJIŠNIKOVA ODBRANA: Značajan ali ne i odgovoran
MOMAK IZ POTOČARA: Komandant na papiru - aždaha na bojištu
ZASTOJ: Obnavljanje priprema za drugo "sarajevsko suđenje"
IZJAŠNJAVANJE JOSIPA JOVIĆA: Od splitskog pritvora do haške sudnice