HomeVI NAMA NOVU GODINU, MI VAMA BOŽIĆ
Zaštićeni svedok odbrane Nasera Orića objašnjava kako su i zašto bošnjačke snage u srebreničkoj enklavi odlučile da 7. januara 1993. napadnu na selo Kravica

Naser Orić u sudnici TribunalaNaser Orić u sudnici Tribunala

"Odlučili smo da napadnemo Kravicu jer smo znali smo da je 7. januara pravoslavni Božić i da će zbog slavlja i alkohola odbrana biti oslabljena", rekao je danas zaštićeni svedok odbrane u nastavku suđenja Naseru Oriću. Tvrdio je da je napadu prethodila ofanziva srpskih snaga na područje Glogove, kao i da je njegova grupa bila primorana da to učini jer je bila u okruženju srpskih snaga. Sam napad na Kravicu svedok nije video i nije mogao da ga opiše, jer je teško ranjen na samom početku akcije od 7. januara 1993.

Odbrana je pokazala niz dokumenata Bratunačke brigade u kojima se navodi da je cilj srpskih snaga krajem decembra '92. i početkom januara '93. bilo potiskivanje naoružanih Muslimana iz Glogove kako bi se poboljšala komunikacija na liniji Kravica – Bratunac. U dokumentima je navedeno da je u "čišćenju terena" korišćeno pešadijsko i artiljerijsko naoružanje, uz podršku tenkova i aviona, te da je krajem decembra za ispomoć angažovana specijalna jedinica kojom je komandovao Ljubiša Savić Mauzer. Svedok je rekao da je u napadima srpskih snaga stradalo i mnogo civila koji su na području Glogove bili u zbegovima. "Narod je bio na ivici ludila... Ljudi su bili gladni i izmoreni od hladnoće". Prisećajući se 31. decembra 1992., on je kazao da je tog dana na borce i civile u zbegovima bačeno bar hiljadu granata. "Mnogo ljudi je tada poginulo, a pošto su linije bile blizu, mogli smo da čujemo kako nam viču – Eto vam za Novu godinu", rekao je on.

Svedok je tvrdio da je najveći broj napada dolazio iz pravca Kravica, te da je tamo bilo stacionirano artiljerijsko naoružanje i značajna pešadijska sila, tako da se, po njemu, "nikako ne može govoriti da je postojala samo seoska straža". U Kravici se, tvrdi on, nalazila "dobro opremljena vojska sačinjena od lokalnih Srba, boraca Krajiškog bataljona i specijalaca iz Bijeljine".

Danas je tužilaštvo počelo sa unakrsnim ispitivanjem svedoka, ali najvećim delom na sednici zatvorenoj za javnost. Tužilaštvo je uvažilo jučerašnju preporuku predsednika sudskog veća da se, iz bezbednosnih razloga, uzdrži od pominjanja imena svedoka. Unakrsno ispitivanje biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 250

CAJTNOT: Miloševiću ostaje još samo 30 dana za izvođenje dokaza
BESKRAJNA PRIČA: Krajišnik planira četvoromesečno svedočenje
ODLOŽENO IZJAŠNJAVANJE: Šešelj ne zna da li je kriv ili nevin
JEDNA PRESUDA - DVE ŽALBE: Prva kazna doživotnog zatvora na testu Žalbenog veća
"ČESTITKE" : Oni nama Novu godinu - mi njima Božić
OJDANIĆ vs NATO: Poverljiva dokumenta za dokazivanje nevinosti