HomeODBRANA POPUNJAVA "RUPE U DOKAZIMA" TUŽILAŠTVA
Iskaz Mehmeda Behle podržava glavni argument odbrane da Sefer Halilović nije bio na čelu lanca komande operacije Neretva 93. Međutim, ono što je Behlo rekao u sudnici razlikuje se od onoga što je, tokom istrage 2001. godine, izjavio haškim istražiteljima.

Mehmed Behlo, svjedok odbrane HalilovićaMehmed Behlo, svjedok odbrane Halilovića

Prvi svjedok odbrane Mehmed Behlo, koji je za vrijeme rata bio na čelu 317. brigade Trećeg korupusa Armije BiH, tvrdi da Sefer Halilović nije komandovao operacijom Neretva 93, u kojoj je učestvovala i njegova brigada. Odbrana je predočila pisanu izjavu svjedoka, datu 2001. godine istražitelju tužilaštva Nikolaju Mihajlovu, u kojoj stoji da Halilović jeste komandovao tom operacijom. Svjedok je, međutim, tvrdio da se ne sjeća takve izjave istražitelju, te da je istina ono što danas govori pred sudom.

Halilovićev branilac Peter Morisi/Peter Morrissy je ukazivao na nepouzdanost izvještaja istražitelja Mihajlova i načina kako je izjava uzeta. Prema tvrdnjama odbrane, izjava Mehmeda Behle u engleskoj verziji, koju je on potpisao na pet mjesta, razlikuje se od onoga što je rekao i što mu je prevedeno da stoji u izjavi. Svjedok je danas rekao da u trenutku kada je davao izjavu istražitelju Mihajlovu nije znao u koje svrhe će ona biti korištena, a ime Sefera Halilovića mu je pomenuto tek pred kraj razgovora. Tvrdi i da ga je prilikom uzimanja izjave istražitelj optužio da je ratni zločinac, kao i da mu je rekao da istražuje navode iz neke knjige o zločinima nad hrvatskim civilima.

Istražitelj Mihajlov, tvrdi dalje svjedok, je u razgovoru 2001. godine njegovu izjavu direktno bilježio u kompjuter, razgovarajući s njim na bosanskom jeziku a unoseći zabilješke na engleskom. "Rečeno mi je da radi moje lične sigurnosti nikome ne govorim da sam davao izjavu ili da se vodi proces", rekao je Behlo u sudnici.

Njegova 317. brigada bila je stacionirana u neposrednoj blizini Uzdola, u selu Here. Mehmed Behlo tvrdi da je o ubijanju civila u Uzdolu saznao tek nekoliko dana nakon što se to desilo. "Moji podređeni su mi prenijeli tu informaciju" rekao je Behlo naglašavajući da su komandiri njegove brigade vijest o događaju u Uzdolu čuli na radio stanici koju je kontrolisao HVO.

Odbrana Sefera Halilovića je u uvodnoj riječi najavila da će većina njenih svjedoka govoriti o dešavanjima u Uzdolu kako bi popunili "rupe u dokazima", koje su po braniocu, ostale nakon dokaznog postupka tužiteljstva. Odbrana tvrdi da tužilaštvo nije uspjelo dokazati navode iz optužnice da Halilović nije spriječio zločine nad civilima u hercegovačkim selima Grabovica i Uzdol, niti istražio ili kaznio njihove počinitelje.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 241

"ELIMINACIJA" SVEDOKA: Kakvo je vojno obrazovanje Pedija Ešdauna?
EKSPRESNA ODBRANA: Samo sedam svedoka za Sefera Halilovića
(NE)SPORNA IDENTIFIKACIJA: Završeno izvođenje dokaza na suđenju za Lapušnik
TABU-TEMA: Prvu put javno o zločinima u Sokocu
PROMOCIJA: Karadžić i Mladić premijerno u Hagu