HomeSLUČAJ KOVAČEVIĆ: VIJEĆE PRED DILEMOM
Budući da je dobilo proturječne izvještaje o psihičkom stanju optuženog Vladimira Kovačevića - Ramba, Raspravo vijeće treba odlučiti da li je on procesno sposoban i kako nastaviti predmet

Vladimir Kovačević Vladimir Kovačević "Rambo" u sudnici

Procesna sposobnost Vladimira Kovačevića zvanog Rambo još uvijek je otvoreno pitanje budući da Tribunal dobija proturječne izvještaje o psihičkom stanju optuženog koji se nalazi na liječenju u jednoj psihijatrijskoj ustanovi u Beogradu.

Kovačević je prošle godine proglašen privremeno nesposobnim da se izjasni o optužnici i da prati suđenje, jer je kod njega utvrđeno "psihotično stanje", nakon čega ga je Tribunal poslao na liječenje. Tužitelji su kasnije predložili da se Kovačević, koji je optužen za granatiranje Dubrovnika, prepusti domaćem pravosuđu. Prema izvještaju liječnika iz Beograda, iz februara ove godine, optuženi je ponovno procesno sposoban, o čemu je bilo izvješteno tužiteljstvo i posebno vijeće koje razmatra zahtjev za prepuštanje ovog predmeta pravosuđu SCG. Međutim, izvještaj drugog psihijatra nije potvrdio te nalaze.

Budući da se našlo pred dilemom o tome kako nastaviti ovaj predmet, Raspravno vijeće zaduženo za slučaj Kovačević održalo je dvodnevnu raspravu na kojoj su suci, tužitelj i obrana ispitivali novo-imenovanog holandskog vještaka za sudsku psihijatriju. Njegove procjene o procesnoj sposobnosti optuženog iznesene su na zatvorenoj sjednici. Optužba i obrana će u roku od sedam dana dostaviti prijedloge na temelju kojih će vijeće donijeti odluku o tome da li je Kovačević procesno sposoban i kako nastaviti predmet.

Predsjedavajući sudac Alphons Orie/Alfons Ori napominje kako postoji više opcija: da se donošenje bilo kakvih odluka odgodi za šest mjeseci; da se naloži izjašnjavanje optuženog i, ako se izjasni nevinim, da se pristupi razmatranju zahtjeva za prepuštanje predmeta domaćem pravosuđu; ili, kao treće, da se donese odluka da nije procesno sposoban, što bi moglo značiti da ne može davati upute advokatu ni u raspravi o prepuštanju predmeta. Postoji opcija, kako napominje sudac, da tužiteljstvo povuče optužnicu ili da se domaćem pravosuđu prepusti da kasnije pokrene postupak ako se stanje optuženog poboljša.

Kovačević je 1991. godine bio komandant 3. bataljona Trebinjske brigade JNA i tereti se za napad na civilne ciljeve u Dubrovniku u decembru te godine. Zbog tog je napada general Pavle Strugar, koji je zapovijedao dubrovačkom operacijom, osuđen na 8 godina, a admiral Miodrag Jokić, bivši komandant Devetog. vojno-pomorskog sektora, je nakon priznanja krivice osuđen na 7 godina zatvora.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 231

NEPOŠTOVANJE SUDA: Odbrana predsednika, imena i plemena
UZDOL, 15.9.1993: Novinarka BBC na mjestu zločina
MARŠ NA DRINU: Pesma za kanadskog generala
SEDMA MUSLIMANSKA: Ko se borio, a ko je pljačkao
NIKO KRIV: Trojica optuženih brane svoju nevinost