HomeKAD SVEDOK PROMENI “VREMENSKI OKVIR” SVOJE IZJAVE
Poručnik Ramadan Beluli, nevoljni svedok optužbe na sudjenju trojici bivših pripadnika OVK optuženih za zločine u logoru Lapušnik, nastoji da sve što je u prethodnom intervjuu sa istražiteljima rekao o organizaciji OVK u junu i julu 1998. – prebaci na kasno leto ili jesen te godine, dakle izvan vremenskog okvira optužnice.

Ramadan Beluli, svjedok na sudjenju LimajuRamadan Beluli, svjedok na sudjenju Limaju

U razgovoru sa istražiteljima tužilaštva Haškog tribunala, vodjenom u aprilu 2003. godine, poručnik gardijskog bataljona Kosovskih zaštitnih snaga Ramadan Beluli je, pored ostalog, izjavio da je u proleće 1998. Glavni štab OVK u zoni Paštrika bio u Klečki, a da je komandant tog područja bio Fatmir Limaj. Rekao je, takodje, da se u junu te godine – nakon što se povećao broj vojnika i pošto su dobili isporuke oružja iz Albanije – moglo videti da OVK “funkcioniše kao prava vojska.”

Pošto te izjave potvrdjuju njegove teze o komandnoj poziciji prvooptuženog Fatmira Limaja, tužilaštvo je od veća tražilo i dobilo obavezujući nalog za Belulijevo svedočenje na sudjenju trojici bivših pripadnika OVK, optuženih za zločine u logoru Lapušnik izmedju maja i jula 1998. godine.

Već na početku svedočenja, Beluli je rekao da ima “mnogo primedbi” na transkript razgovora sa istražiteljima u aprilu 2003., da su u njemu neke stvari “pogrešno zapisane”, druge “izostavljene”, a treće “dopisane”, iako ih on nije rekao. Tužilac mu je uzvratio da ne brine, pošto on ima video-trake tog intervjua.

Pošto je u prvom delu svedočenja Beluli nastojao da sve što je istražiteljima rekao o OVK u proleće ili u junu i julu 1998. “prebaci” na kasno leto ili jesen te godine – dakle izvan vremenskog okvira optužnice za zločine u Lapušniku – sudije su dozvolile tužiocu da unakrsno ispituje svog nevoljnog svedoka i suoči ga sa transkriptom i video-snimkom njegovih izjava iz aprila 2003.

Nakon što mu je tužilac prikazao video snimke spornih delova intervjua, Beluli je – izražavajući i dalje svoje neslaganje sa transkriptom – rekao da ne poriče da je Glavni štab bio u Klečki.... “ali nije siguran u pogledu vremena.” Kaže kako je, u medjuvremenu, pronašao svoju člansku kartu pripadnika brigade “Ruždi Salihu” izdatu 18. avgusta 1998., na osnovu koje zaključuje da je Limaj mogao da bude komandant zone Paštrik tek nakon avgusta te godine, kada su formirane brigade i bataljoni OVK. Pre toga, tvrdi Beluli, Limaj je mogao da bude komandant “punkta” a ne Glavnog štaba u Klečki.

Ostajući uporno pri tvrdnji da se ono što je istražiteljima rekao o proleću ili junu 1998. zapravo odnosi na kasno leto ili jesen te godine, Beluli je objašnjavao kako se u razgovoru za istražiteljima “nije koncentrisao na mesece, već na godine”, kao i da neke od stvari koje je tada rekao nije “znao sa sigurnošću”, nego je iznosio “svoj lični stav i svoja nagadjanja.”

Svedočenje poručnika Belulija se nastavlja.Fotografije
Ramadan Beluli, svjedok na sudjenju Limaju
Ramadan Beluli, svjedok na sudjenju Limaju


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 221

PRESUDA: Osam godina zatvora za generala Strugara
SUDJENJE: Da li je general Halilović želio slavu, a ne i odgovornost, komandovanja
NEVOLJNI SVEDOK: Zakasnelo proleće poručnika Belulija
OD NEPOVERENJA DO POŠTOVANJA: Britanski pukovnik brani bosanskog generala
OBRAZAC DELOVANJA: Uloga civila u ratnim pohodima Nasera Orića