HomeVOJSKA BEZ KOMANDANTA
Pošto je veće odbilo zahtev tužioca da ga tretira kao “ne-kooperativnog svedoka”, bivši komandant Glavnog štaba OVK, general Sulejman Selimi, nastavio svedočenje u istom stilu, negirajući svoje prethodne iskaze u kojima je o optuženom Fatmiru Limaju govorio kao o “komandantu Čeliku”, zapovedniku OVK u regionu Paštrika u proleće i leto 1998. godine. Jedinice Čeliku – tvrdi svedok – “nisu imale komandante.”

Sulejman Selimi, nevoljni svedok optužbe na sudjenju trojici bivših pripadnika OVKSulejman Selimi, nevoljni svedok optužbe na sudjenju trojici bivših pripadnika OVK

Pretresno veće je danas odbilo zahtev da se general-majora Sulejmana Selimija proglasi za “ne-kooperativnog svedoka”, kako bi optužba mogla da mu postavlja sugestivna pitanja i suočava ga sa protivurečnostima izmedju ranijih iskaza i sadašnjeg svedočenja na sudjenju trojici bivših pripadnika OVK, optuženih za zločine u logoru Lapušnik kod Glogovca, na Kosovu. Mada, za razliku od branilaca trojice optuženih, “ne smatraju da u zahtevu tužioca nema merituma”, sudije ipak nisu uverene da bi – u ovoj fazi ispitivanja – bilo opravdano da se Selimi tretira kao svedok koji ne govori istinu ili uporno izbegava odgovore.

Nakon ove odluke, tužilac Džulijan Nikols/Julian Nicholls je nastavio da ispituje svog nevoljnog svedoka, koji je u Hag došao na osnovu poziva pod pretnjom kazne. Selimi je ostao pri svojim jučerašnjim iskazima da “jedinice Čeliku” koje su u proleće i leto 1998. bile aktivne u operativnoj zoni Paštrik “delovale nezavisno” i da “nisu imale komandante.” Na tužiočevo pitanje šta je hteo da kaže kada je u jednoj od prethodnih izjava rekao da ne zna ko je - “izuzev Fatmira” - bio komandant u tom području, Selimi je danas objasnio kako je pod tim mislio da je “poznavao Limaja, a ne da je Limaj bio komandant.”

Prema optužnici, Fatmir Limaj zvani Čeliku je u proleće i leto 1998. – u periodu na koji se odnosi optužnica – bio komandant OVK u području Paštrika, u kojem se nalazio logor u Lapušniku i planina Beriša, na kojoj je – dokazuje optužba – krajem jula te godine ubijeno desetak albanskih zatočenika. Mada ga iz tog vremena, kako je rekao, zna kao “komandanta Čeliku”, Selimi negira da je Limaj bio komandant “jedinica Čeliku.” Dopušta, eventualno, da je Limaj mogao da bude komandant “jedinice Čeliku 1”, i kaže kako je “postojalo još komandanata sa nadimkom Čeliku”... ali ih on nije poznavao.

Jedno od tužiočevih pitanja general-major Sulejman Selimi, bivši komandant Glavnog štaba OVK i sadašnji zamenik komandanta Kosovskog zaštitnog korpusa, je iskoristio da bi iskazao svoje poštovanje optuženima Fatmiru Limaju, Isaku Musliuu i Haradinu Bali, kao i “svima koji su se borili i prolili krv za OVK.”

Pred kraj današnje rasprave odbrana je počela unakrsno ispitivanje nevoljnog svedoka optužbe, koji se u medjuvremenu pretvorio u predanog svedoka odbrane.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 219

PRESUDA: Sporedne uloge u najtežem zločinu
OBRAZ ILI ŽIVOT: "Hamletovske dileme" profesora Markovića
BOMBA U DVE VERZIJE: Vraćeno ili promenjeno sećanje
PREDAJA: Todović odložio izjašnjavanje o krivici
NEVOLJNI SVEDOK: Da li je "Komandant Čeliku" komandovao jedinicom "Čeliku"