HomeDOKAZI LINGVISTIČKE PRIRODE
Da li je 3. korpus Armije “angažirao strance” ili su se oni “sami angažirali” u srednjoj Bosni – pitanje prijevoda jednog dokumenta treba riješiti dilemu

Džemo Merdan, svjedok odbrane HadžihasanovićaDžemo Merdan, svjedok odbrane Hadžihasanovića

Prevoditeljska služba Tribunala treba riješiti jedno lingvističko pitanje koje je, kako napominju suci, “potencijalno vrlo važno” za slučaj Hadžihasanović i Kubura. Tužitelj je, naime, citirao jedan dokument 3. korpusa Armije BiH iz juna 1993. godine u kojemu se govori o “daljnjem angažmanu stranaca” u zoni tog korpusa, na što je obrana ustvrdila da engleski prijevod dokumenta ne odražava ono što je rečeno.

Tokom protuispitivanja svjedoka Džemala Merdana, tužitelj je citirao zapisnik sa sastanka komandanata u 3. korpusu, od 23. juna 1993., na kojem je – prema onom što je rečeno u sudnici – Amir Kubura, tada komandant 7. muslimanske brigade, postavio pitanje: “Da li ćemo i dalje angažirati strance?” Tužitelj Daryl Mundis/Deril Mandis drži da to ukazuje da su mudžahedini “bili dio 3. korpusa i prije 23. juna 1993”, premda obrana nastoji dokazati da su oni bili potpuno izvan kontrole i da je tek u ljeto 1993. godine, na prijedlog Vrhovne komande Armije BiH, pokrenut postupak za uključivanje stranaca u 3. korpus i njihovo stavljanje pod kontrolu, odnosno za formiranje odreda El-Mudžahid.

Merdan, bivši zamjenik komandanta 3. korpusa Envera Hadžihasanovića, ocijenio je da se na sastanku govorilo o tome da su stranci “i dalje aktivni”, da su “angažirani u zoni korpusa” i dodao da je upravo to predstavljalo “problem” za komandu korpusa.

Edina Rešidović, braniteljica Envera Hadžihasanovića, je nakon toga primjetila da je originalna rečenica neodredjena u pogledu toga tko će angažirati strance i da točno glasi: “Da li će SE stranci i dalje angažirati jer dobivaju municiju? Da li će ići na Igman ili će dalje vršiti djelovanja u zoni 3. korpusa?” Engleski prijevod u kojemu se kaže “da li ĆEMO angažirati strance” ima drugačiji smisao, dodaje braniteljica.

Predsjedavajući sudac je nakon toga zatražio da prevoditelji do sutra daju “autoritatativno objašnjenje” sporne i “potencijalno važne” rečenice.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 217

ŽALBENA PRESUDA: Tačka na slučaj Darija Kordića i Marija Čerkeza
MIT ILI STVARNOST: Nije Velika ali jeste Nešto Veća Srbija
INCIDENT U SUDNICI: Optuženi protestuje protiv svedoka optužbe
ŽRTVE LAPUŠNIKA: Ruski "špijuni" i albanski "izdajnici"
ZNAČENJE RIJEČI: Da li su se mudžahedini sami angažirali u Bosni
NASTAVAK ILI POČETAK: Krajišnik traži novo suđenje sa novim sudijom
IZJAŠNJAVANJE: Miroslav Bralo 21 put "nije kriv"