HomeFANTOMSKA FABRIKA MUNICIJE U KOMANDI UN
Odbrana generala Stanislava Galića sugeriše da su u Sarajevu postojale fabrike oružja ili municije za Armiju BiH u mnogim javnim zgradama, čak i u zgradi PTT inženjeringa, gdje je bila komanda snaga UN. Svjedok tužilaštva, egipatski general Abdul Razek, naveo je šta se sve nalazilo na podzemnim spratovima te zgrade, ali za fabriku municije nije ni čuo

Zastupnik odbrane generala Stanislava Galića, švajcarski advokat Stefan Pileta Zanen (Stephane Pilleta Zanin) sve svjedoke tužilaštva, koji su bili pripadnici UNPROFOR ili neke međunarodne organizacije, izlaže redovno nekoj vrsti kviza. Svakom od njih postavi istu seriju pitanja. "Da li ste u vrijeme svog službovanja u Sarajevu znali ili čuli", pita on, "...šta su označavale riječi: Kobra, Ljiljan, Silos, Akrepi, Sultan Fatih, Kulin Ban, Borsalino, Crni Labudovi, Srebrna lisica, Muderiz, Dedo...?" Po pravilu dobija odrečne odgovore. Onda nastavlja, i navodi: "Gras, Pavle Goranin, Petar Dakić, Fikret, Caco, Ćelo, Juka Prazina...?"

U ovom testu poznavanja detalja iz vremena opsade Sarajeva, poneki svjedok, bivši komandant "plavih šljemova" ili član posmatračke misije i drugih međunarodnih organizacija, prisjeti se barem jednog od imena posljednje trojice, ali advokat Pileta Zanen ide dalje i pita: "Da li ste znali gdje su se (u vrijeme rata) nalazile fabrike oružja i municije u Sarajevu?"

"To što mi vi govorite, apsolutno mi ništa ne znači," rekao je najnoviji svjedok tužilaštva, egipatski general Abdul Razek, koji je od avgusta 1992. do februara 1993. bio komandant sektora Sarajevo.

Konkretnije pitanje prethodno mu je postavio zastupnik tužbe Mark Ierace (Ajrejs). "U razgovorima koje ste vodili u Sarajevu je li vam ikad iko rekao da se negdje u zgradi PTT inženjeringa nalazi tvornica municije?" upitao je ovaj kanadski pravnik.

"Ne sjećam se toga," odgovorio je egipatski general.

"Je li general Galić, s kojim ste se sastajali jednom nedjeljno, ikada pravdao granatiranje te zgrade, gdje je bio i vaš ured, time što se u njoj nalazi tvornica municije?" bilo je slijedeće pitanje.

"Ne," rekao je general Razek, a zatim dodao da je tako nešto nezamislivo: "Veoma dobro sam znao šta se u toj zgradi nalazi iznad i ispod zemlje. Na nekoliko spratova ispod nivoa zemlje bili su uređaji za komunikacije i ekipa jedne holandske kompanije koja ih je održavala. Na drugom spratu se nalazila ambulanta i pripadnici jedne francuske čete. Jedan sprat je bio podijeljen na dva dijela, u prvom su bili brigadiri koji su radili na održavanju zgrade, u drugom je bilo sklonište, u koje smo odlazili kad bi paljba na zgradu bila intenzivna. Iz istih razloga tu je bila kancelarija koja je služila kao komanda sektora i, na kraju, jedan dio je korišten kao parking za vozila UN. Nisam vidio niti dobio bilo kakvu informaciju o tako nečem kao što je fabrika municije," rekao je bivši komandant sektora Sarajevo.

Na pitanje da li je general Galić, u odgovorima na proteste komande UNPROFOR, ikad objasnio zašto granatira prostor u blizini ili samu zgradu PTT, general Razek je odgovorio da je optuženi tvrdio da je iz blizine te zgrade djelovala jedna minobacačka jedinica Armije BiH i da bi u uzvraćanju vatre poneka granata padala na neželjeno mjesto, to jest na zgradu PTT ili u njenu blizinu.

"Ako oni nastave da otvaraju paljbu po mojim snagama, ja ću im zagorčati život," rekao je general Galić u ljeto 1992, a citirao general Razek deset godina kasnije. Po shvatanju egipatskog generala, "to nije moglo značiti ništa drugo nego da će granate padati i po civilima. Primjera radi, nakon mojih protesta i stroge kontrole da se ni jedna oružana formacija sarajevskih snaga ne približi komandi UNPROFOR na više od 500 metara, kako je dogovoreno, granate su opet padale na zgradu PTT inženjeringa. Jedna je udarilo u krov i geleri, koji su probili na najviši sprat, teško su ranili moju sekretaricu. Imao sam dvije. Obje su bile Srpkinje i izvrsne službenice. Među najboljim. Jedna je, eto, teško stradala od granata sa srpskih položaja," rekao je egipatski general Abdul Razek, svjedok optužbe na suđenju generalu Stanislavu Galiću, koji se tereti za granatiranje Sarajeva i snajpersku vatru protiv građana tog grada.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 111

VISOKI PRITISAK: Jugoslovenski vojnik svedoči o "čišćenju" Kosova
OBRANA ŠTELE MARTINOVIĆA: Zapovjednik mostarske postrojbe psećeg imena
TRNOPOLJE, AVGUST 1992.: Taoci etničkog čišćenja u logoru bez bodljikave žice
POKRIĆE ZA GRANATIRANJE: Fantomska fabrika municije u sarajevskoj komandi UN
PRITVOR - PRAVILO ILI IZUZETAK?: Sve više optuženih na privremenoj slobodi