HomePREDSEDNIK NIŠTA NIJE ZNAO
U unakrsnom ispitivanju od strane tužioca, optuženi Blagoje Simić, bivši predsednik Kriznog štaba Bosanskog Šamca, tvrdi da "nije znao" šta se 1992. događalo u opštini

"Ja to nisam video i ne mogu da tvrdim nešto čemu nisam bio svedok", uporno je danas ponavljao optuženi Blagoje Simić, odgovarajući na pitanja tužioca Filipa Vajnera/Philip Wainer o hapšenjima i zlostavljanjima Hrvata i Muslimana u zatvorima i logorima u Bosanskom Šamcu. Optužnica tereti Blagoja Simića da je kao najviši civilni funkcioner u opštini "učestvovao u preuzimanju vlasti silom" i u progonu nesrpskog stanovništva na nacionalnim, rasnim i verskim osnovama.

Optuženi Simić je tokom svedočenja prošle nedelje vodio svojevrsnu "polemiku" sa svedocima u dokaznom postupku tužilaštva i negirao navode Stevana Todorovića, Sulejmana Tihića, Izeta Izetbegovića, Dragana Lukača i drugih svedoka optužbe koji su govorili o progonima i etnickom čišćenju nesrpskog stanovništva u "Srpskoj opštini Šamac".

Danas, u unakrsnom ispitivanju, tužilac Vejner je optuženog podsetio na svedočenja bivših zatočenika u Zasavici, Crkvini, kao i u šamačkoj osnovnoj i srednjoj školi, sedištu Teritorijalne odbrane i policijskoj stanici. Optuženi je, međutim, tvrdio da ništa od toga nije video ili čuo, da nije bio svedok tih događaja i da te navode ne može da prihvati.

Stevana Todorovića, načelnika policije u Srpskoj opštini Šamac, koji je u junu ove godine svedočio protiv svojih bivših suoptuženih, Blagoje Simić je opisao kao svog pacijenta, koji je stalno bio "u visokom stanju alkoholisanosti" da je "uzimao razne pilule" zbog čega je bezrazložno menjao raspoloženja i maltretirao članove Kriznog štaba uključujući i optužene.

Stevan Todorović je svedočio da je vozio Blagoja Simića, Miroslava Tadića i Simu Zarića na sastanak u Komandu ratnog vazduhoplovstva u Beograd u maju 1992. godine, gde su razgovarali o postavljanju komandira dobrovoljačke jedinice iz Srbije, Dragana Đorđevića - Crnog, na mesto komandira vojne jedinice u Bosanskom Šamcu. Optuženi Simić, međutim, tvrdi da su išli u Beograd da traže humanitarnu pomoć i da su u Komandi bili na kafi kod Todorovićevog kuma, ali da se ne seća o čemu su razgovarali.

Sastanka se, međutim, seća drugi optuženi, Simo Zarić, koji je u izjavi tužilaštvu - koju je danas citirao Vejner - potvrdio Todorovićevo svedočenje i rekao da je optuženi Simić tada, u drugoj kancelariji, razgovarao telefonom sa Ratkom Mladićem. Posle telefonskog razgovora, izjavio je Zarić tužilaštvu, "Blagoje se vratio crven u licu. Pričao je da mu je Mladić rekao da je on civilna vlast i da se ne meša u vojna pitanja".

U istoj izjavi, Simo Zarić se poziva na razgovor sa pukovnikom Nikolićem, komandirom XVII taktičke grupe stacioniranoj u Pelagićevu, koji mu je rekao da ga je Blagoje Simić zvao u noći između 16. i 17. aprila 1992. i da mu je rekao "da je Krizni štab doneo odluku da se preuzme Bosanski Šamac i da srpska policija i druge jedinice zauzimaju vitalne objekte u gradu." Blagoje Simić, međutim, tvrdi da nije razgovarao sa Nikolićem i da je Krizni štab formiran kasnije, poslije 19. aprila 1992. godine.

Unakrsno ispitivanje optuženog će se nastaviti i sutra posle čega se očekuje i prvi svedok odbrane, Marko Lukić, nekadašnji član Izvršnog odbora skupštine "Srpske opštine Šamac". (kraj)


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 125

"KNINSKI INSAJDER": Od saučesnika do svedoka optužbe
POVRATAK NA POČETAK: U izgledu ponovno suđenje generalu Blaškiću
"ŠMINKANJE" OMARSKE: Kako je logor doteran za posete novinara
DOKTOR I VATROGASCI: Moć i nemoć predsednika opštine
NI ČUO, NI VIDEO: Predsednik se brani neznanjem