HomeŠTA JE KO ZNAO U BOSANSKOM ŠAMCU?
U dosadašnjem toku dokaznog postupka odbrane trojice optuženih, pojavila su se izvesna neslaganja u svedočenjima oko toga ko je šta i koliko znao o progonima, mučenjima i zatvaranjima šamačkih Bošnjaka i Hrvata

Osporavajući tvrdnje tužilaštva da su razmene u Bosanskom Šamcu bile deo "prikrivenog etničkog čišćenja", odbrana Miroslava Tadića - bivšeg predsednika Komisije za razmene u šamačkoj opštini - izvodi svedoke koji tvrde da su razmene 1992. godine "imale humanitarni karakter", "služile spajanju porodica" i "bile jedini način da Muslimani i Hrvati izadju iz grada".

U to je veće prošle sedmice uveravao Velimir Maslić, bivši direktor Centra za socijalni rad i lokalni poverenik Crvenog krsta. Prvu razmenu stanovništva u maju 1992. je, tvrdi, "inicirao i organizovao Medjunarodni crveni krst", koji je od lokalne organizacije Crvenog krsta tražio da "obezbedi logističku podršku". Na reci Bosni je tom prilikom oko 100 Srba iz Odžaka "razmenjeno" za oko 100 Hrvata iz Bosanskog Šamca, sa sve čamcima u kojima su se nalazili. Tu su, po Masliću, predstavnici Srpske opštine Šamac uspostavili vezu sa hrvatskim vlastima u Odžaku i tamošnjom Komisijom za razmenu, tako da su nakon toga nove razmene ugovarane direktno, bez posredovanja Medjunarodnog crvenog krsta, čiji su predstavnici od tada samo prisustvovali razmenjivanju stanovnika.

U unakrsnom ispitivanju tužilac Gramši/Gramsci Di Fazio je svedoku predočio izveštaj Tadeuša Mazovjeckog, specijalnog izaslanika UN za ljudska prava u bivšoj Jugoslaviji, koji je 1992. ocenio da je Medjunarodni crveni krst bio "nevoljni saučesnik" u razmenama stanovništva u Bosni i Hercegovini. Svedok je ostao pri svom iskazu da je Medjunarodni crveni krst "organizovao prvu i prisustvovao većini drugih razmena", izražavajući mišljenje da niko od "razmenjenih" nije proteran, već da su se ljudi "dobrovoljno prijavljivali" za odlazak iz grada.

Za etničko čišćenje Bošnjaka i Hrvata u "Srpskoj opštini Šamac" su, pored Miroslava Tadića, zvanog "Miro Brko", optuženi još i Blagoje Simić, bivši predsednik Kriznog štaba i Simo Zarić, komandir IV odreda. U dosadašnjem toku dokaznog postupka odbrane, pojavila su se izvesna neslaganja u svedočenjima oko toga ko je šta i koliko znao o progonima, mučenjima i zatvaranjima Bošnjaka i Hrvata.

Optuženi Blagoje Simić je, svedočeći u svoju odbranu, tvrdio da nisu postojali logori u Crkvini i Zasavici, da ljudi nisu zatvarani u Osnovnoj i Srednjoj školi, da je za ubistva zatvorenika u Zasavici koja je počinio Slobodan Miljković - Lugar čuo tek kasnije i da on svakako ništa nije mogao da učini da to spreči.

Svedok odbrane Miroslava Tadića, Velimir Maslić, medjutim, tvrdi da su aktivisti Crvenog krsta redovno obilazili selo Zasavicu i stadion u Crkvinama gde su se nalazili civili, uglavnom žene, deca i starci koje je, kako svedok kaže, "čuvala policija". Takodje je svedočio da su zatvoreni muškarci u Osnovnoj i Srednjoj školi, kao i u zgradi Teritorijalne odbrane, bili mučeni i da su imali vidljive tragove nasilja o čemu ga je obavestila medicinska ekipa Crvenog krsta. Crveni krst je, dalje tvrdi Maslić, redovno o svemu tome usmeno obaveštavao opštinske vlasti. "Miroslav Tadić se čak lično angažovao da se pronadju tela mrtvih ljudi koje je ubio Lugar, jer su ih tražili iz Odžaka za razmenu", svedočio je Maslić.

Prošle sedmice čula su se i prva svedočenja "o radu kafane ‘AS'", koja je u uvodnoj reči najavio Tadićev branilac, beogradski advokat Novak Lukić. Prema optužbi, u toj kafani - čiji je vlasnik optuženi Tadić - je 1992. bilo sedište IV odreda, vojne formacije kojom je zapovedao Simo Zarić.

Penzionisani knjigovodja Ljubomir Vuković - aktivista Civilne zaštite i redovni gost kafane "As" - svedočio je prošle sedmice da su u toj kafani "svakodnevno sedeli i Muslimani i Hrvati i igrali karte i bilijar, pevali i šalili se. Kada neki Muslimani i Hrvati nisu imali para da plate ‘Miro Brko' ih je častio i ja sam to vidio," svedočio je Vuković. Krajem marta, neposredno pred izbijanje sukoba, "atmosfera u kafani je bila normalna, nije bilo promena. Jednom je bila neka gužva, čovek - Srbin - je potegao pištolj na Muslimana, ali ga je 'Brko' izveo iz kafane da ne pravi nered", svedočio je Vuković o radu kafane "As".

Dokazni postupak odbrane Miroslava Tadića trebalo bi da traje oko 6 nedelja, a poslednji svedok odbrane će, kako je najavljeno, biti sam optuženi. (kraj)


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 132

6. DECEMBAR 1991.: Dan kada je Dubrovnik goreo
GRANATIRANJE SARAJEVA: Galićev oficir za vezu se ne seća protesta UN
"NISAM KRIV": Prvo pojavljivanje Milana Milutinovića pred Tribunalom
RATNI ILI "OBIČAN" ZLOČIN: Komšija, ko te je ubio?
PROŠIRENA OPTUŽNICA: Milan Martić se 19 puta "ne oseća krivim"
ZASTRAŠIVANJE SVEDOKA: Svedočenje može biti opasno po decu