HomeMASAKR U KRAVICI U VERZIJI ODBRANE
Na sudjenju bivšim zapovednicima Bratunačke i Zvorničke brigade VRS, optuženim za masakr u Srebrenici, odbrana prezentira svoju verziju dogadjaja koji su se, 13. jula 1995., odigrali u skladištu poljoprivredne zadruge u selu Kravica.

Miloš Strupar, svjedok na sudjenju Vidoju Blagojeviću i Draganu JokićuMiloš Strupar, svjedok na sudjenju Vidoju Blagojeviću i Draganu Jokiću

O masakru koji je 13. jula 1995. izvršen u skladištu poljoprivredne zadruge u selu Kravica, pored Bratunca, tokom dokaznog postupka optužbe na sudjenju Vidoju Blagojeviću i Draganu Jokiću svedočila su dvojica preživelih Bošnjaka. Obojica su bili u koloni koja se, nakon pada Srebrenice, probijala ka Tuzli, ali su se - nakon što su opkoljeni i granatirani - predali srpskim snagama na livadi kod sela Sandići. Odatle su sprovedeni do skladišta u Kravici, gde je popodne 13. jula '95. bilo sabijeno više od hiljadu zarobljenika.

Prema njihovim svedočenjima, predveče tog dana je sa vrata skladišta iznenada na njih otvorena vatra iz automata i mitraljeza, dok su kroz otvorene prozore unutra ubacivane ručne bombe. Pucnjava je, s prekidima, trajala do sledećeg jutra a u masakru je, prema optužnici, ubijeno izmedju 1.000 i 1.500 ljudi.

Verziji optužbe, odbrana suprostavlja svoju verziju dogadjaja u Kravici. Svedok odbrane Miloš Stupar se, kako tvrdi, 13. jula 1995. vraćao sa odmora u Srbiji i na livadi kod Sandića je naišao na pripadnike Drugog odreda specijalne policije iz Šehovića, čiji je komandant bio do kraja juna te godine. Dok je s njima razgovarao, dvojica šehovićkih policajaca - "Oficir" i Krle - su krenuli ka Kravici da vide šta se tamo dešava. Ubrzo potom, svedočio je Stupar, iz pravca Kravice začula se intenzivna paljba, da bi se zatim motorolom javio "Oficir" koji mu je saopštio da je Krle ubijen a on ranjen, i pozvao ga je da dodje po njega kako bi ga odvezao u bolnicu.

Stupar je odmah krenuo ka Kravici, pokupio "Oficira" koji ga je čekao na putu ispred skladišta, i od njega čuo šta se dogodilo. Prema toj priči, Krle je ušao u hangar da potraži nekog poznanika, ali su zatočenici skočili na njega, oteli mu automat i ubili ga. "Oficir" je pokušao da izvuče ubijenog kolegu ali su zatočenici okrenuli automat na njega i zapucali. Uspeo je da zgrabi cev automata i okrene ga od sebe ali je cev oružja bila tako vrema da je zadobio teške opekotine. A onda su intervenisali vojnici i dogodilo se to što se dogodilo.

Stupar tvrdi da u prolazu kroz Kravicu nije video ni vojnike ni tela ubijenih, a da je tek godinu ili dve kasnije čuo da je u skladištu stradalo mnogo ljudi.

Miloš Stupar je poznat tužilaštvu Tribunala, čiji su ga istražitelji pre dve godine "intervjuisali" kao osumnjičenog za učešće u zločinima počinjenim nakon pada Srebrenice. Pošto je svedok tvrdio da je komandu Drugog odreda specijalne policije, koji je bio angažovan u srebreničkoj operaciji, predao 15. juna 1995., tužilac mu je predočio dokumente koje je, kao komandant, potpisao mesec dana kasnije, odnosno 15. jula, kao i "Personalni upitnik" u kojem stoji da je na položaju komandanta bio sve do 22. avgusta 1995. Stupar, medjutim, to objašnjava "kašnjenjem administracije" i tvrdi da je "komandant bio samo na papiru", ali ne i na terenu, a posebno ne u vreme srebreničke operacije, kada je bio na odmoru. Svedok se složio sa tužiocem da bi "veću koristilo" kada bi imao neki dokument koji potvrdjuje da je u to vreme zaista bio na odmoru, ali je tvrdio da se u to vreme nisu izdavala rešenja o godišnjem odmoru.

Odbrana je prigovorila na ova pitanja, tvrdeći da predstavljaju "prikrivenu pretnju svedoku", ali je tužilac uzvratio da mu to nije namera.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 189

MASAKR U KRAVICI: Kako se oficir opekao o cev kalašnjikova
DOKAZI NA PAPIRU: Bitka za dokumente na suđenju Hadžihasanoviću i Kuburi
"DOBROVOLJNA DEPORTACIJA": Kada su ljudi molili boga da napuste svoje domove
SUKOB INTERESA?: Jedan zločin, dva optužena, isti branitelj
PROCESNA SPOSOBNOST: Da li je general Strugar "stranac" u sopstvenom procesu?