HomePRAVOSUDNI PRIORITETI
Pozivajući se na niz dokumenata javnog tužilaštva u Vukovaru, tužilac tvrdi da je prioritet pravosudnih organa u SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i Republici Srpska Krajina bilo gonjenje počinilaca ratnih zločina a posebno genocida počinjenih isključivo prema srpskom stanovništvu. Bivši ministar pravde u Vladi Gorana Hadžića Vojin Šuša tvrdi da je "više optužnica podignuto protiv Srba za zločine protiv Hrvata nego obrnuto"

Vojin Šuša, svjedok odbrane Gorana Hadžića Vojin Šuša, svjedok odbrane Gorana Hadžića

U nastavku unakrsnog ispitivanja Vojina Šuše, bivšeg ministra pravde u SAO Istočna Slavonija i Republici Srpska Krajina, tužilac je osporavao svedokove tvrdnje da su nadležnosti vlade kojom je predsedavao Goran Hadžić bile "sužene", jer je vojska u stanju neposredne ratne opasnosti imala ovlašćenja prema važećim zakonima.

Tužilac Metju/Matthew Olmsted je ukazao da uvidom u odredbe jugoslovenskog Zakona o vojnim sudovima nije primetio da je nadležnost vojske proširena u stanju neposredne ratne opasnosti. Citirajući pojedine članove tog zakona, tužilac je sugerisao da su vojni sudovi bili nadležni isključivo za krivična dela počinjena protiv države ili oružanih snaga, bez obzira da li su počinioci vojna ili civilna lica. U skladu s tim, ukazao je tužilac, vojni sudovi su bili nadležni za hrvatske ratne zarobljenike. Tužilac je, međutim, ukazao i na izuzetke od tog pravila, po kojima su civilni sudovi preuzimali nadležnost u slučaju da su civilna i vojna lica počinila dela kao saučesnici. Šuša je ukazao da su sva krivična dela koja su se dogodila na prostoru Istočne Slavonije preuzimali i obrađivali vojni istražni organi.

Tužilac je, potom, predočio nekoliko dokumenata po kojima vojni sudovi, osim u nekoliko slučajeva, nisu pokretali krivične postupke protiv lokalnih Srba u SAO SBZS zbog krivičnih dela počinjenih protiv nesrpskih civila već su takvi postupci bili u nadležnosti civilnog sudstva. Šuša je odgovorio da je ta konstatacija "netačna, gruba i ne odgovara istini".

Nastojeći da ukaže na "prioritete" pravosudnih organa SAO SBZS, tužilac je predočio Memorandum od 21. novembra 1991. godine kojim se traži dostavljanje dokumentacije o "genocidu nad srpskim narodom". Po tužiocu, sudovi SBZS i RSK su podizali optužnice za zločin genocida samo protiv nesrba, o čemu svedoči niz dokumenata vukovarskog javnog tužilaštva koje je predočio svedoku. Šuša tvrdi da je "više optužnica podignuto protiv Srba za zločine protiv Hrvata nego obrnuto" i dodaje da "ne zna da li su podizane optužnice" po optužbama za genocid.

Tužilac je, takođe, predočio dopis svedoka upućen 27. novembra 1991. godine komandi Prve vojne oblasti, u kojem se navodi da vojni sudovi imaju nadležnost u odnosu na počinioce dela protiv oružanih snaga ali ne i na počinioce iz Vukovara zatvorene u Sremskoj Mitrovici koji su počinili dela protiv civilnog stanovništva. To je, rekao je tužilac, bio zvaničan stan vlade što je svedok nevoljko prihvatio. Tužilac je, na kraju, sugerisao da su pravosudni organi SBZS mogli da primene istu formulu i u odnosu na Srbe koji su počinili zločine protiv civilnog stanovništva. Šuša je to prihvatio naglašavajući da su bili nadležni u odnosu na sve koji "nisu nosili uniformu, nisu bili u TO ili pretpotčinjeni JNA". "O nadležnosti je vodila računa armija koja ih je hapsila i procesuirala", zaključio je svedok. Iskaz Hadžićevog ministra pravde nastavlja se u ponedeljak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 647

"SABIRNI CENTRI" : U logoru sigurnije, na liniji fronta zabavnije
ČEMU SLUŽE BRANIOCI: Pacifističko opravdanje za ubijanje neprijateljskih civila
"NEĆU KUĆI": Zoran Žigić ne želi da se vrati u Republiku Srpsku