HomeSUDSKI POSTUPCI U NADLEŽNOSTI VOJNIH SUDOVA
Svedok Hadžićeve odbrane Vojin Šuša tvrdi da su nadležnosti krajinskog pravosuđa bile "sužene". U gotovo svim slučajevima, vojska je vodila sudske postupke a mi se tome nismo mogli opirati, tvrdi bivši ministar pravde u Hadžićevoj Vladi. Šta zna ministar o Crvenim beretkama

Vojin Šuša, svjedok odbrane Gorana Hadžića Vojin Šuša, svjedok odbrane Gorana Hadžića

Na kraju glavnog iskaza nekadašnji ministar pravde u vladi SAO Istočna Slavonija i Republici Srpska Krajina, Vojin Šuša je tvrdio da su nadležnosti krajinskog pravosuđa bile "vrlo sužene" jer je vojska imala "imperativno naređenje" da u stanju neposredne ratne opasnosti "preveniše, poduzima predistražne i istražne radnje i vodi sudski postupak u gotovo svim slučajevima". "Mi se tome nismo mogli opirati", rekao je Šuša. Hadžićev ministar pravde je ukazao da je takva situacija potrajala do povlačenja vojske, u maju ili junu 1992. godine.

Šuša jenegirao navode visokih oficira JNA, Bogdana Sladojevića i Mileta Novakovića objavljene u listu Politika da je Goran Hadžić osnovao a Šuša komandovao jedinicom Crvene Beretke. Ti navodi su, tvrdi svedok, bili "provokacija" usmerena ka Goranu Hadžiću koju je Novaković već sledećeg dana demantovao. Šuša je rekao je da je tu jedinicu osnovala Državna bezbednost Srbije još 1991. godine i da je ona bila smeštena u zoni Pajzoš, u neposrednoj blizini Iloka. Raspolagala je "vrhunskom opremom za dubinsko osmatranje terena", bili su sakriveni, čuvali su Titovu "lovačku vilu" u kojoj su bili smešteni i nisu učestvovali ni u kakvim operacijama, rekao je svedok.

Istom temom tužilac Metju Olmsted/Matthew Olmsted je počeo unakrsno ispitivanje svedoka. Tvrdio je da su Crvene beretke činile zločine protiv nesrpskog stanovništva u zapadnom Sremu. Svedok je ostao pri tvrdnji da pripadnici te jedinice nisu učestvovali u borbenim dejstvima, dodajući da nije imao zvanične informacije o krivičnom postupcima protiv njih. Tvrdi da nije bio upoznat sa navodima izveštaja UNPROFOR iz januara 1993. godine, po kojem su Crvene beretke kontrolisale Ilok i pretile lokalnim Hrvatima. Negira da su pripadnici Crvenih beretki pod njegovim nadzorom u februaru 1993. izvršile pretres katoličke crkve u Iloku.

Tužilac je zatim sugerisao da su Šuša i Goran Hadžić bili i ostali prijatelji još od srednjoškolskih dana što je svedok potvrdio. Dodao je da se, po Hadžićevom hapšenju, sastao sa advokatima odbrane kako bi diskutovali o predmetu.

Pre nego što je završeno današnje zasedanje, tužilac je počeo ispitivanje o zakonima koji su primenjivani u SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i kasnije Republici Srpska Krajina. Šuša je potvrdio da su do usvajanja sopstvenih zakona primenjivali zakone SFRJ i Srbije. Po Zakonu o narodnoj odbrani, sugerisao je tužilac, teritorijalna odbrana je bila izdvojena od JNA i policije. Šuša, međutim, tvrdi da tužilac "nije u pravu". "Kada počnu ratna dejstva, TO funkcioniše pod komandom i u sastavu jedinica armije", tvrdi ministar pravde. Istu tezu, Šuša je zastupao tokom glavnog iskaza. Po tužilaštvu, jedinice Teritorijalne odbrane bile su pod kontrolom premijera SAO Istočna Slavonija Gorana Hadžića. Unakrsno ispitivanje Vojina Šuše nastavlja se sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 646

VELIKO FINALE: Posljednji obračun Tiegera i Karadžića kod O-Gon Kwona
NIJE ZNAO ALI JE ČUO: Streljanje u džamiji, spaljena crkva i silovanje u vikendici
CIVILNA VLAST, VOJNA PREVLAST: U čijoj su nadležnosti bili ratni zarobljenici?