HomeKAKVE SU "NEISTINE" KRUŽILE O SVEDOKU
Bivši ministar kulture i vera u Hadžićevoj vladi tvrdi da "nije istina" da je počinio ubistvo, naručio ubistvo, podržavao "diskriminatorsku politiku protiv nesrpskog stanovništva", bio "istaknuti borac" ili da je znao ko ima ovlašćenja da imenuje Teritorijalnu odbranu. Istina je, po svedoku, da vlada nije mogla da komanduje jedinicama na terenu već je vojska, u slučaju ubistava na Ovčari, "odlučila kako je odlučila"

Borivoj Milinković, svjedok odbrane Gorana Hadžića Borivoj Milinković, svjedok odbrane Gorana Hadžića

Nakon što je na suđenju Goranu Hadžiću završen iskaz zaštićenog svedoka koji se u potpunosti odvijao na sednici zatvorenoj za javnost, na unakrsno ispitivanje se vratio Borivoje Milinković, bivši ministar kulture i vera u vladi SAOSlavonija, Baranja i Zapadni Srem. Prošle sedmice, u glavnom ispitivanju, svedok je tvrdio da Hadžićeva vlada nije imala nikakvih ingerencija nad vojskom i teritorijalnom odbranom već se bavila socijalnim pitanjima, bez uticaja na događaje na terenu.

Tužilac Metju Žilet/Matthew Gillet je u unakrsnom ispitivanju predočio izjavu jednog svedoka pred Županijskim sudom u Osijeku koji je Boru Milinkovića sa nadimkom Vrlja optužio za ubistvo Petra Đevelkaja u Dalju. Svedok je rekao da je upoznat sa optužbama ali da one nisu istinite. Tužilac je, takođe, predočio informaciju Odeljenja Državne bezbednosti Vojvodine prema kojoj je Milinković naručio ubistvo "izvora" informacija. Svedok je rekao da ni to "nije tačno". Milinković je, takođe, negirao da je pokušavao da umanji odgovornost Hadžićeve vlade za zločine počinjene u Istočnoj Slavoniji. Rekao je da je "protiv ubistava" i da smatra da "krivci treba da odgovaraju".

Odgovarajući na pitanja tužioca, Milinković je prihvatio da je ministar odbrane "možda" imao ovlašćenja nad Teritorijalnom odbranom. Kaže, međutim, da on sa tim "nije bio upoznat".

Milinković je u glavnom ispitivanju, takođe, tvrdio da je u vukovarskom Veleprometu 20. novembra 1991. godine održan sastanak a ne sednica vlade i da na tom skupu nije bilo reči o odvođenju zarobljenika na poljoprivredno dobro Ovčara. Nakon što mu je tužilac predočio snimak Hadžićevog intervjua u kojem govori o sednici vlade i zaključcima da će se zarobljenicima suditi u SAO SBZS, Milinković je procenio da je reč o "političkoj izjavi". Ostao je pri pređašnjem stavu dodajući da vlada "nije mogla da komanduje" i da je "vojska odlučila kako je odlučila". Rekao je takođe, da "ne zna" da li su pravosudni organi SAO SBZS nekome sudili za zločine na Ovčari.

Tužilac je sugerisao da su Hadžić i svedok imali zajednički interes da "poriču postojanje diskriminatorske politike protiv nesrpskog stanovništva". Milinković tvrdi da to "nije tačno" i tu tvrdnju potkrepljuje izjavom da su "pola članova" njegove porodice sa majčine strane - Hrvati.

Na kraju unakrsnog ispitivanja, tužilac je predočio intervju Gorana Hadžića iz jula 1993. godine u kojem se Milinković opisuje kao borac a ne kao "pacifista" kako je tvrdio u glavnom ispitivanju. Svedok kaže da su novinari "svakom pripisivali da su borci i komandanti" ali da ni taj navod "nije tačan".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 643

AUTOBUS SMRTI: Masakr na putu za Pale
VLADA BEZ OVLASĆENJA: Lovačke priče Hadžićevog ministra kulture
SENSE U POTOČARIMA: Otvaranje Dokumentacionog centra Srebrenica