HomeNASTAVAK SVEDOČENJA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE
Prvi svedok Beograda, umesto Zorana Lilića koji je odbio da dođe u Hag bez "blagoslova" premijera Koštunice i predsednika Tadića, bio je bivši predsednik vlade RS, Vladimir Lukić

Pravnički tim Srbije i Crne Gore na međunarodnom sudu pravdePravnički tim Srbije i Crne Gore na međunarodnom sudu pravde

Nakon neplanirane dvodnevne pauze zbog odustajanja Sarajeva od svedočenja američkog istoričara Roberta Donje/Donia i nedolaska prvog svedoka Beograda, bivšeg predsednika SRJ Zorana Lilića, pred Međunarodnim sudom pravde je danas nastavljeno saslušavanje svedoka u sporu "BiH protiv SCG."

Prvi svedok Beograda je, umesto Lilića, bio Vladimir Lukić, bivši predsednik vlade Republike Srpske koji je 1995. godine u Dejtonu/Dayton bio ekspert za mape u sastavu srpskog pregovaračkog tima. Njegovo svedočenje bi trebalo da potkrepi teze pravnih zastupnika SCG koji su u prvoj rundi svojih argumenata tvrdili da je Republika Srpska bila de facto samostalna država, koja se ni politički, ni ekonomski, ni vojno nije oslanjala na tadašnju SR Jugoslaviju.

Nakon Lukića, na popodnevnoj sedmici će svedočiti Vitomir Popović, bivši potpredsednik vlade Republike Srpske i sadašnji ombudsman za Bosni i Hercegovinu. U saopštenju za štampu Međunarodnog suda se navodi da će Popović svedočiti o "vezama političkog rukovodstva SR Jugoslavije i Republike Srpske, kao i o zločinima koji su počinjeni na teritoriji BiH."

Za sutra je predviđeno svedočenje generala Majkla Roza/Michael Rose, bivšeg komandanta UNPROFOR u BiH, kao i francuskog demografskog eksperta Žan-Pol Sardona/Jean-Paul Sardon koji će govoriti o broju žrtava sukoba u BiH.

Za ponedeljak i utorak sledeće sedmice planirana su svedočenja Duška Mihajlovića, Vladimira Miličevića i Dragoljuba Mičunovića. Svedočenja su javna, ali se njihov sadržaj ne sme javno objavljivati pre okončanja ove faze postupka, 28. marta posle podne.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 270

POOŠTRENA ILI UBLAŽENA KAZNA: 40 godina umesto doživotnog zatvora
LENJIN I DRAŽA U BRČKOM: Četnici i proleteri na istom zadatku
PREŽIVELI IZ OVČARE: Kako su srpski teritorijalci spasili "zengu" od četnika
BAZA ZLOČINA: Svjedočenje žrtava Martićeve milicije
IZVINJENJE SVEDOKU: Razrešen "incident u kupatilu"