HomeODBRANA: OPTUŽBE PROTIV HADŽIĆA NISU DOKAZANE
Odbrana traži oslobađajuću presudu na poluvremenu suđenja jer, po njima, nije dokazana nijedna od 14 tačaka optužnice koja Gorana Hadžića tereti za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu u okviru kojeg su - od juna 1991. do kraja 1993. godine - počinjeni zločini protiv nesrpskog stanovništva u SAO Istočna Slavonija i kasnije u RSK

Chris Gosnell, branilac Gorana HadžićaChris Gosnell, branilac Gorana Hadžića

Ukoliko se sveukupnost dokaza sagleda razumno i korektno, nijedna od 14 tačaka optužnice nije dokazana u vezi sa incidentima koji se Goranu Hadžiću stavljaju na teret a koji su se odigrali između 1991. i 1993. godine, ukazao je branilac Kris Gosnel/Chris Gosnell u izlaganju na poluvremenu suđenja. Strane su se sastale nakon skoro dva meseca od zatvaranja dokaznog postupka tužilaštva kako bi branioci izneli argumentaciju u skladu sa pravilom 98bis koje im omogućava da zatraže oslobađanje optuženog po onim tačkama optužnice koje tužilac, po njima, nije dokazao.

U sažetom, dvočasovnom izlaganju, branilac je objasnio zbog čega smatra da nema dokaza koji bi mogli da ukažu na Hadžićevo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem uklanjanja nesrpskog stanovništva sa područja Istočne Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema i, kasnije, Republike Srpska Krajina (RSK). Hadžić se tereti za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja na tom prostoru, počinjene od juna 1991. godine kada je izabran za premijera SAO Istočna Slavonija do kraja 1993. godine kada je obavljao funkciju predsednika RSK.

Branilac je ukazao na izvedene dokaze o zločinima počinjenim na teritoriji Operativne grupe Jug bivše JNA, kojom je komandovao pukovnik Mile Mrkšić. Po odbrani, dokazi pokazuju da su za zločine u selu Lovas, u skladištu Velepromet, na poljoprivrednom dobru Ovčara kao i u logorima u Srbiji, odgovorni svi drugi… osim Hadžića.

Branilac smatra da nije dokazana veza između zločina, počinilaca i Gorana Hadžića a na JNA prebacuje odgovornost za ubistva, progone, istrebljenje, zatvaranje, mučenje, nehumana dela, okrutno postupanje, deportacije, prisilno premeštanje, bezobzirno razaranje i pljačke. Prema izvedenim dokazima, ukazao je branilac, lokalna srpska Teritorijalna odbrana je bila pod kontrolom JNA, vojska je imala "sve pod kontrolom" u Lovasu, vojna policija je bila prisutna kad su zarobljenici dovedeni u Velepromet, načelnik za bezbednost i obaveštajne poslove Gardijske brigade Veselin Šljivančanin je organizovao, naredio i nadzirao prevoz zarobljenika iz vukovarske bolnice do Ovčare gde su ih preuzeli teritorijalci, takođe pod kontrolom JNA. Hadžić, tvrdi odbrana, nije imao veze sa zatočeničkim centrima u Srbiji, koji su "stotinama kilometara" udaljeni od države u kojoj se vodi sukob.

U zaključku izlaganja, branilac Gosnel je ukazao da je ovo "opsežan predmet" sa 14 tačaka optužnice koji se oslanja na posredne dokaze. "Kad utvrdite da nema puta do osuđujuće presude, možete doneti oslobađajuću presudu što i tražimo od vas", zaključio je branilac.

Tužilaštvo će u sredu odgovoriti na argumente odbrane nakon čega će nastupiti višemesečna pauza u suđenju Hadžiću kako bi se, ako za tim bude bilo potrebe, branioci pripremili za dokazni postupak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 613

GLEDAJ SVOJA POSLA: Političari se nisu miješali u posao "naoružanih ljudi"
POLUVREME: Odbrana traži oslobađajuću presudu za Gorana Hadžića
O LJUDIMA I KRAVAMA: Kako su štale u Manjači "adaptirane" za smještaj ljudi
NEVOLJNI SVJEDOK: Vijeće prinudilo Bearu da odgovori na Karadžićevo pitanje