Home"JAČA OD ČELIKA"
Svedočeći na suđenju Goranu Hadžiću, svedokinja sa pseudonimom GH 085 opisala zarobljeništvo u srpskim zatočeničkim objektima u Šidu i na poljoprivrednom gazdinstvu u Begejcima. Mnogi su je, kaže, pitali kako je izdržala u logoru a ona im je odgovarala da je "čovek jači od svakog čelika"

GH 085, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću GH 085, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

Suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsedniku Vlade SAO Istočna Slavonija, danas se uglavnom odvijalo na zatvorenim sednicama. U retkim delovima otvorenim za javnost, moglo se čuti da je svedokinja sa zaštićenim identitetom ali ne i likom, iz sela Opatovac kod Vukovara, u oktobru 1991. godine odvedena u Šid, u Srbiji.

Svedokinja je prethodno, kako je opisala, prisustvovala ulasku vojske u Opatovac i dolasku rezervista sa "kokardama, oznakama četničke vojske". Oni su, rekla je, "grubo"postupali sa meštanima koji nisu smeli da zaključavaju vrata od kuća kako bi rezervisti imali pristupa u njihove domove "u svako doba dana i noći".

Po dolasku u Šid dve žene u policijskim uniformama su je odvele u podrumsku prostoriju gde joj je naloženo da skine odeću kako bi pregledali da li ima oružja. Zarobljenici su morali da sede na klupama, pognute glave sa rukama na leđima, rekla je, dodajući da su ih u podrumu "mučili i tukli palicama".

Iz Šida svedokinja je odvedena na poljoprivredno dobro Begejci, kod Zrenjanina u Srbiji. Tamo je zatekla veliki salaš opasan žicom, štalu koja je bila improvizovani logor i "rezerviste" koji su čuvali taj prostor. Ljudi u štali su ležali na tlu, prekriveni preko glave a ona je odvedena u zadnji deo štale i rečeno joj je da legne pored muškarca kako bi je ponižavali. Opisala je da su ih rezervisti ujutro prozivali i naređivali im da trče a onda bi ih udarali po glavi i leđima. Takođe su morali da idu u šumu po drva pri čemu su ih takođe tukli.

Tokom boravka u Begejcima, svedokinja je smršala 16 kilograma tako da niko nije primetio da je u drugom stanju. I pored toga što je za dva meseca boravka u Begejcima tri puta dobila "jake batine" svedokinja je po izlasku iz logora rodila zdravo dete. Opisujući posledice batinanja rekla je da se dešavalo da se "uneredi ali prođe dva-tri dana, osušiš se i sve je u redu". Svedokinja je razmenjena 10. decembra 1991. godine. Mnogi su je, kaže, pitali kako je izdržala u logoru a ona im je odgovarala da je "čovek jači od svakog čelika".

Hadžićev branilac je u unakrsnom ispitivanju ispitivao svedokinju o njenom "aktivnom" članstvu u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Suđenje Goranu Hadžiću biće nastavljeno u utorak iskazom svedoka sa pseudonimom GH 61.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 600

STRES U SUDNICI: Šta je i ko je digao pritisak Ratku Mladiću?
BISERI: Vedrija strana Haškog tribunala