HomePETO SVEDOČENJE BIVŠEG "ŠEŠELJEVCA" I "ŠKORPIONA"
Na suđenju Goranu Hadžiću, nekadašnji "šešeljevac" i "škorpion" Goran Stoparić opisao kako se, podstaknut "nacionalističkom propagandom" i "patriotskim govorima" lidera srpskih radikala, u leto 1991. godine priključio Teritorijalnoj odbrani SAO Istočna Slavonija

Goran Stoparić, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću Goran Stoparić, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

Nakon što je na suđenju Goranu Hadžiću završeno sedmodnevno svedočenje eksperta za vojno-obaveštajna pitanja Rejnoa Tunensa/Reynaud Theunens, tužilac je na klupu sa svedoke pozvao Gorana Stoparića, bivšeg dobrovoljca u Teritorijalnoj odbrani SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem (SBZS).

Stoparić je do sada četiri puta svedočio pred Tribunalom, na suđenjima bivšim šefovima DB Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju, i u dva navrata u postupcima protiv bivših političkih, policijskih i vojnih zvaničnika Srbije osuđenih za zločine na Kosovu.

Na početku petog svedočenja, Stoparić je na mapi označio svoj ratni put od avgusta 1991. do kraja 1993. godine: od Šida gde se prijavio kao dobrovoljac u kancelariji Teritorijalne odbrane SAO SBZS, preko Tovarnika, Iloka, Đeletovaca i Lipovače do vukovarskog naselja Petrova Gora. Stoparić je u prvo vreme bio pod komandom Motorizovane brigade JNA iz Kraljeva, da bi po dolasku u Vukovar prešao u nadležnost Gardijske brigade JNA. Dobrovoljci su, rekao je, priključeni odredu Leva supoderica u kojem je najpre obavljao dužnost komandira odeljenja a potom komandira voda.

Nastojeći da ukaže na ulogu "nacionalističke propagande" u regrutovanju dobrovoljaca, tužiteljica Liza Birsej/Lisa Biersay je predočila tri video snimka na kojima Vojislav Šešelj u vatrenim govorima upozorava da "ustaške horde ugrožavaju srpske žene i decu". Šešelj takođe najavljuje masovno organizovanje dobrovoljaca iz Srbije i njihovo upućivanje na hrvatsko ratište i preti da će "osvetiti srpsku krv".

Stoparić tvrdi da je tek posle rata shvatio da je to bila propaganda. U vreme sukoba je, rekao je, Šešeljeve govore smatrao "patriotskim" a Šešelja je označio kao jednog od lidera koji su odigrali značajnu ulogu u njegovoj odluci da se priključi dobrovoljcima. Tada je, kaže, verovao da Šešelj govori istinu i upoznaje ga sa nečim što nije znao kroz istoriju.

Svedočenje Gorana Stoparića biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 586

POGREŠNA DIJAGNOZA: Propali pokušaj diskreditacije Milana Babića
ŽIVOT BEZ NADE: Ispovest srebreničkih majki
ŽALBA I ŽALJENJE: Izvinjenje generala Đorđevića kosovskim žrtvama